ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
21/06/2564
15/06/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
40.00
22.74
22.61
-3.50
81.85
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
40.00
22.63
21.91
-4.98
79.56
06
UB(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
40.00
26.46
14.60
-2.47
78.59
07
UB(อุบลราชธานี)
4
฿4.00
36.71
24.92
14.70
-3.55
72.78
05
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
27.53
24.79
22.85
-4.02
71.15
03
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
28.92
24.60
16.12
-2.02
67.62
10
CT(อุดร)
7
฿7.00
27.46
26.29
15.51
-1.91
67.35
06
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
28.40
25.59
16.99
-4.42
66.56
02
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
32.31
22.17
15.78
-6.33
63.93
01
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
32.27
22.85
14.70
-5.97
63.85
03
MH(มุกดาหาร)
11
฿11.00
40.00
19.35
12.25
-9.34
62.26
02
SR(สุรินทร์)
12
฿12.00
22.29
26.39
16.24
-3.76
61.16
04
LP(ลำปาง)
13
฿13.00
19.27
24.49
20.08
-3.84
60.00
03
UT(อุตรดิตถ์)
14
฿14.00
21.05
24.09
17.99
-3.79
59.34
06
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
23.19
27.36
13.51
-5.95
58.11
14
CT(อุดร)
16
฿16.00
16.38
24.40
20.29
-3.35
57.72
01
PB(เพชรบูรณ์)
17
฿17.00
19.41
24.44
15.89
-3.35
56.39
01
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
19.21
26.22
15.93
-5.10
56.26
06
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
32.82
19.87
9.56
-6.16
56.09
01
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
23.13
21.98
14.54
-3.74
55.91
02
MH(มุกดาหาร)
21
฿21.00
30.99
19.68
14.70
-11.11
54.26
02
DG(มหาสารคาม)
22
฿22.00
23.19
22.11
13.99
-5.07
54.22
03
SR(สุรินทร์)
23
฿23.00
13.90
30.00
14.08
-4.23
53.75
09
DG(มหาสารคาม)
24
฿24.00
24.17
22.62
9.50
-2.77
53.52
02
UT(อุตรดิตถ์)
25
฿25.00
14.41
24.34
17.01
-2.91
52.85
07
CT(อุดร)
26
฿26.00
19.27
23.98
12.45
-3.00
52.70
11
CT(อุดร)
27
฿27.00
18.21
22.98
13.88
-2.86
52.21
07
UT(อุตรดิตถ์)
28
฿28.00
23.32
20.65
14.03
-6.67
51.33
05
KK(ขอนแก่น)
29
฿29.00
15.89
24.69
13.74
-3.04
51.28
05
SR(สุรินทร์)
30
฿30.00
14.98
25.07
12.37
-3.91
48.51
01
LP(ลำปาง)
31
฿31.00
15.36
27.72
7.22
-1.90
48.40
04
LC(เลย)
32
฿32.00
9.71
24.29
15.85
-1.76
48.09
04
NW(นครสวรรค์)
33
฿33.00
23.66
17.51
11.36
-5.01
47.52
07
KK(ขอนแก่น)
34
฿34.00
15.37
28.84
8.11
-5.20
47.12
06
GS(ร้อยเอ็ด)
35
฿35.00
16.37
25.71
7.36
-2.92
46.52
02
KP(กำแพงเพชร)
35
฿35.00
14.95
21.88
11.24
-1.55
46.52
02
CT(อุดร)
36
฿36.00
18.84
27.14
8.97
-8.83
46.12
03
CT(อุดร)
37
฿37.00
19.17
21.28
14.49
-9.03
45.91
01
CT(อุดร)
38
฿38.00
17.33
23.69
11.66
-6.94
45.74
04
SR(สุรินทร์)
39
฿39.00
17.77
25.64
11.01
-8.78
45.64
02
MP(เมืองพล)
40
฿40.00
11.53
26.64
8.92
-1.80
45.29
09
SB(สระบุรี)
41
฿41.00
16.48
21.68
8.49
-1.60
45.05