ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
21/06/2564
15/06/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UB(อุบลราชธานี)
1
฿1.00
33.87
26.93
16.78
-4.06
73.52
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
26.20
26.86
19.82
-5.01
67.87
CT(อุดร)
3
฿3.00
21.32
27.49
15.20
-4.95
59.06
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
19.41
30.00
14.48
-5.48
58.41
LC(เลย)
5
฿5.00
22.25
23.70
15.91
-6.36
55.50
MH(มุกดาหาร)
6
฿6.00
29.80
23.36
12.54
-12.42
53.28
KP(กำแพงเพชร)
7
฿7.00
17.93
23.61
10.77
-6.52
45.79
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
14.73
24.60
13.39
-7.22
45.50
KK(ขอนแก่น)
9
฿9.00
12.64
27.03
11.57
-7.40
43.84
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
16.55
23.48
10.07
-8.01
42.09
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
13.45
24.53
12.11
-8.67
41.42
GS(ร้อยเอ็ด)
12
฿12.00
14.11
24.87
8.60
-6.50
41.08
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
18.04
22.83
10.64
-12.05
39.46
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
14.59
24.69
10.66
-10.99
38.95
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
17.58
22.46
7.76
-8.88
38.92
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
8.54
28.07
7.43
-5.46
38.58
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
15.44
23.34
6.77
-8.23
37.32
KR(โคราช)
18
฿18.00
12.50
23.23
5.74
-12.96
28.51
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
12.98
27.14
6.88
-19.57
27.43