ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
03
LC(เลย)
1
฿1.00
32.93
18.98
22.49
-3.22
71.18
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
31.82
19.11
24.27
-4.13
71.07
14
CT(อุดร)
3
฿3.00
28.23
20.00
21.06
-3.45
65.84
04
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
28.11
19.63
21.02
-3.77
64.98
06
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
30.64
17.85
21.41
-5.69
64.20
03
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
29.48
18.05
18.99
-3.98
62.54
04
LC(เลย)
7
฿7.00
25.13
19.60
17.42
-1.92
60.23
02
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
26.22
18.69
17.36
-2.96
59.31
01
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
26.28
19.53
16.11
-4.07
57.85
10
CT(อุดร)
10
฿10.00
21.65
20.52
15.67
-1.59
56.24
03
UB(อุบลราชธานี)
11
฿11.00
22.94
19.34
15.60
-2.46
55.42
07
UB(อุบลราชธานี)
12
฿12.00
23.53
19.87
14.81
-3.06
55.15
01
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
21.03
18.85
15.87
-3.74
52.01
02
SR(สุรินทร์)
14
฿14.00
20.45
19.15
16.00
-4.12
51.48
06
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
19.57
21.12
13.54
-2.76
51.47
06
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
21.07
19.55
14.77
-4.97
50.42
03
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
18.62
21.04
13.35
-3.95
49.06
01
MH(มุกดาหาร)
18
฿18.00
22.59
18.84
11.23
-4.35
48.31
05
KK(ขอนแก่น)
19
฿19.00
19.00
18.33
13.26
-3.40
47.20
04
SR(สุรินทร์)
20
฿20.00
23.35
19.05
11.93
-7.81
46.52
05
SR(สุรินทร์)
21
฿21.00
16.01
21.02
12.35
-3.13
46.24
09
DG(มหาสารคาม)
22
฿22.00
19.58
18.71
10.20
-2.90
45.60
07
CT(อุดร)
23
฿23.00
15.23
20.86
12.89
-3.39
45.58
02
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
20.38
17.31
14.09
-6.54
45.25
01
CT(อุดร)
25
฿25.00
18.69
19.64
12.25
-6.46
44.11
06
SR(สุรินทร์)
26
฿26.00
17.73
19.17
12.40
-5.19
44.11
09
SB(สระบุรี)
27
฿27.00
21.46
16.60
8.02
-2.48
43.59
01
PL(พิษณุโลก)
28
฿28.00
21.33
16.17
14.45
-8.70
43.25
11
CT(อุดร)
29
฿29.00
13.22
18.61
14.46
-3.47
42.81
02
DG(มหาสารคาม)
30
฿30.00
18.60
16.57
12.96
-5.87
42.26
05
KP(กำแพงเพชร)
31
฿31.00
14.80
17.90
12.46
-3.11
42.06
01
UB(อุบลราชธานี)
32
฿32.00
16.65
16.90
12.87
-4.42
42.01
03
MH(มุกดาหาร)
33
฿33.00
25.70
14.25
11.97
-10.38
41.54
08
UB(อุบลราชธานี)
34
฿34.00
18.72
16.44
12.86
-7.18
40.85
01
MP(เมืองพล)
35
฿35.00
15.94
18.01
9.23
-3.00
40.17
10
PL(พิษณุโลก)
36
฿36.00
17.56
18.61
10.14
-6.27
40.04
05
SK(สกลนคร)
37
฿37.00
16.50
19.31
10.37
-6.40
39.78
08
SK(สกลนคร)
38
฿38.00
14.62
16.63
11.92
-3.44
39.74
02
SK(สกลนคร)
39
฿39.00
14.36
18.37
10.96
-4.38
39.31
03
CT(อุดร)
40
฿40.00
14.76
18.41
15.13
-9.33
38.97
02
MP(เมืองพล)
41
฿41.00
12.97
20.59
7.12
-2.02
38.66
03
PB(เพชรบูรณ์)
42
฿42.00
11.92
25.52
9.38
-8.26
38.55
07
UT(อุตรดิตถ์)
43
฿43.00
16.25
16.09
13.33
-7.12
38.55
02
KP(กำแพงเพชร)
44
฿44.00
13.24
16.77
10.71
-2.49
38.23
09
LP(ลำปาง)
45
฿45.00
20.75
17.05
13.66
-13.29
38.17
04
UT(อุตรดิตถ์)
46
฿46.00
19.31
15.76
11.87
-8.91
38.02
01
SR(สุรินทร์)
47
฿47.00
11.96
20.05
11.22
-5.99
37.24
01
LP(ลำปาง)
48
฿48.00
10.46
20.55
7.90
-1.77
37.13