ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
29.97
24.40
20.14
-5.02
69.49
UB(อุบลราชธานี)
2
฿2.00
23.39
25.00
15.96
-4.33
60.02
CT(อุดร)
3
฿3.00
20.06
26.31
15.66
-5.13
56.91
LC(เลย)
4
฿4.00
22.62
22.96
16.45
-6.56
55.47
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
19.78
26.40
14.26
-5.19
55.25
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
19.15
23.51
14.19
-7.60
49.25
MH(มุกดาหาร)
7
฿7.00
24.62
20.14
12.41
-12.96
44.20
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
16.21
23.45
11.45
-7.66
43.45
MP(เมืองพล)
9
฿9.00
12.88
26.49
7.54
-4.87
42.04
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
16.07
22.57
12.09
-8.74
42.00
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
18.49
21.58
10.29
-8.36
41.99
KP(กำแพงเพชร)
12
฿12.00
16.08
21.94
11.42
-7.47
41.96
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
14.00
27.03
11.26
-11.74
40.54
SB(สระบุรี)
14
฿14.00
17.20
21.90
7.63
-8.87
37.85
GS(ร้อยเอ็ด)
15
฿15.00
12.04
22.96
8.32
-6.92
36.40
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
16.43
21.26
10.96
-12.65
35.99
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
14.37
21.13
7.31
-8.44
34.37
KR(โคราช)
18
฿18.00
11.40
24.89
5.83
-12.29
29.83
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
9.08
23.82
6.70
-19.99
19.61