ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
19/07/2564
13/07/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
36.87
20.03
23.62
-2.90
77.62
04
LC(เลย)
2
฿2.00
36.49
20.11
18.85
-1.36
74.09
05
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
28.12
20.09
25.75
-4.68
69.28
14
CT(อุดร)
4
฿4.00
32.14
19.58
20.82
-3.58
68.96
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
26.31
19.00
21.11
-3.89
62.53
06
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
29.10
17.55
22.07
-6.88
61.84
10
CT(อุดร)
7
฿7.00
24.77
21.46
16.23
-1.13
61.33
04
SR(สุรินทร์)
8
฿8.00
34.07
17.81
12.75
-6.59
58.04
02
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
26.58
17.79
17.00
-3.40
57.97
03
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
24.77
16.54
18.15
-4.48
54.98
03
UB(อุบลราชธานี)
11
฿11.00
22.73
18.76
15.93
-2.93
54.49
02
SR(สุรินทร์)
12
฿12.00
20.49
19.90
17.06
-4.77
52.68
01
MH(มุกดาหาร)
13
฿13.00
24.24
20.06
12.14
-4.11
52.33
01
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
20.05
19.88
16.34
-4.44
51.83
09
DG(มหาสารคาม)
15
฿15.00
25.17
18.36
10.33
-2.74
51.12
01
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
28.94
15.90
14.12
-9.25
49.71
05
KK(ขอนแก่น)
17
฿17.00
21.47
16.88
14.30
-3.55
49.10
05
KP(กำแพงเพชร)
18
฿18.00
22.40
16.98
13.37
-4.28
48.47
06
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
15.60
20.77
13.27
-1.97
47.67
01
UT(อุตรดิตถ์)
20
฿20.00
15.49
19.12
15.77
-2.87
47.51
06
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
18.41
19.13
13.23
-5.09
45.68
07
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
12.07
20.42
14.77
-2.04
45.22
09
LP(ลำปาง)
23
฿23.00
26.28
19.23
13.56
-14.18
44.89
03
MH(มุกดาหาร)
24
฿24.00
27.28
14.24
12.73
-10.35
43.90
02
PB(เพชรบูรณ์)
25
฿25.00
11.68
30.00
12.73
-10.78
43.63
10
PL(พิษณุโลก)
26
฿26.00
18.49
19.88
11.00
-5.91
43.46
03
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
10.68
21.15
12.54
-3.21
41.16
04
UT(อุตรดิตถ์)
28
฿28.00
24.42
14.37
11.81
-9.45
41.15
02
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
17.47
17.07
13.02
-6.46
41.10
05
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
16.06
20.06
9.81
-4.95
40.98
02
MP(เมืองพล)
31
฿31.00
15.05
20.42
7.05
-2.05
40.47
09
SB(สระบุรี)
32
฿32.00
19.96
13.65
8.69
-2.22
40.08
11
CT(อุดร)
33
฿33.00
9.22
19.58
15.10
-4.65
39.25
01
KK(ขอนแก่น)
34
฿34.00
20.28
16.41
12.96
-10.52
39.13
08
DG(มหาสารคาม)
35
฿35.00
19.53
17.97
8.04
-6.44
39.10
08
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
17.46
17.17
12.76
-8.57
38.82
07
CT(อุดร)
37
฿37.00
10.26
19.80
12.58
-4.11
38.53
03
PB(เพชรบูรณ์)
38
฿38.00
7.77
29.33
9.81
-8.42
38.49
03
MP(เมืองพล)
39
฿39.00
6.81
29.57
4.84
-4.31
36.91
01
UB(อุบลราชธานี)
40
฿40.00
13.10
16.57
12.69
-5.81
36.55
01
MP(เมืองพล)
41
฿41.00
12.20
17.76
9.90
-3.50
36.36
06
DG(มหาสารคาม)
42
฿42.00
14.59
20.26
7.23
-7.24
34.84