ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
19/07/2564
13/07/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
25.75
21.79
20.12
-5.45
62.21
LC(เลย)
2
฿2.00
24.54
21.33
16.88
-7.16
55.59
UB(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
18.75
23.08
15.70
-4.55
52.98
CT(อุดร)
4
฿4.00
16.39
23.56
15.66
-5.62
49.99
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
15.82
24.15
13.86
-4.97
48.86
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
18.03
22.81
14.09
-8.73
46.20
KK(ขอนแก่น)
7
฿7.00
18.75
20.90
11.79
-8.25
43.19
PB(เพชรบูรณ์)
8
฿8.00
13.16
30.00
11.86
-12.94
42.08
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
19.21
19.62
10.18
-8.87
40.14
KP(กำแพงเพชร)
10
฿10.00
17.33
19.01
11.95
-8.73
39.56
MP(เมืองพล)
11
฿11.00
11.35
24.63
7.64
-4.17
39.45
MH(มุกดาหาร)
12
฿12.00
18.88
19.27
12.55
-13.35
37.35
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
18.55
20.52
11.19
-13.15
37.11
SB(สระบุรี)
14
฿14.00
16.90
18.92
7.68
-8.15
35.35
SK(สกลนคร)
15
฿15.00
11.67
20.70
11.54
-9.28
34.63
NW(นครสวรรค์)
16
฿16.00
15.23
18.57
7.74
-8.41
33.13
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
7.79
20.68
7.93
-7.98
28.42
KR(โคราช)
18
฿18.00
8.05
23.02
5.41
-10.65
25.83
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
9.18
19.02
6.38
-19.95
14.63