ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
03
LC(เลย)
1
฿1.00
29.80
16.57
24.11
-1.40
69.09
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
27.20
17.29
22.58
-.72
66.34
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
24.78
16.29
20.67
-3.85
57.88
04
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
21.60
16.81
19.61
-3.69
54.33
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
22.83
17.07
19.91
-6.15
53.65
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
22.75
16.20
17.93
-6.23
50.64
06
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
20.62
17.53
16.17
-4.97
49.35
10
CT(อุดร)
8
฿8.00
18.46
16.53
14.87
-.84
49.01
02
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
20.21
18.55
14.70
-5.63
47.83
04
LC(เลย)
10
฿10.00
21.68
16.34
14.18
-5.16
47.03
01
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
17.33
17.76
13.34
-1.68
46.75
02
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
19.87
16.99
16.00
-6.32
46.55
09
LP(ลำปาง)
13
฿13.00
18.80
16.91
14.04
-3.50
46.25
02
UB(อุบลราชธานี)
14
฿14.00
17.46
15.33
15.93
-2.75
45.96
03
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
15.07
17.04
14.50
-2.60
44.01
05
LC(เลย)
16
฿16.00
17.72
17.34
14.18
-5.56
43.68
08
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
14.54
18.45
12.36
-3.33
42.02
02
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
19.42
15.93
13.47
-7.76
41.06
02
DG(มหาสารคาม)
19
฿19.00
17.74
15.38
14.14
-6.48
40.78
08
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
18.13
17.29
13.67
-8.62
40.48
06
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
14.33
16.46
12.63
-3.68
39.74
07
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
15.58
16.09
14.41
-6.59
39.49
01
KK(ขอนแก่น)
23
฿23.00
17.02
15.97
12.00
-5.76
39.23
01
CT(อุดร)
24
฿24.00
16.10
16.94
11.58
-5.97
38.66
07
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
15.62
16.04
12.26
-6.22
37.69
07
DG(มหาสารคาม)
26
฿26.00
12.97
16.97
9.50
-2.42
37.01
01
UB(อุบลราชธานี)
27
฿27.00
13.38
16.04
13.56
-6.08
36.90
05
KK(ขอนแก่น)
28
฿28.00
14.43
17.24
12.82
-7.74
36.76
11
CT(อุดร)
29
฿29.00
11.45
17.43
11.40
-3.55
36.73
03
UB(อุบลราชธานี)
30
฿30.00
12.17
17.42
13.60
-6.56
36.64
01
UT(อุตรดิตถ์)
31
฿31.00
16.42
14.99
13.03
-7.83
36.61
02
KP(กำแพงเพชร)
32
฿32.00
11.77
18.07
9.85
-3.55
36.13
04
SR(สุรินทร์)
33
฿33.00
16.67
16.21
12.85
-10.08
35.65
01
MH(มุกดาหาร)
34
฿34.00
9.67
17.38
9.61
-1.95
34.70
03
KK(ขอนแก่น)
35
฿35.00
12.16
16.94
9.43
-4.24
34.29
07
CT(อุดร)
36
฿36.00
13.06
17.44
11.05
-7.50
34.05
03
CT(อุดร)
37
฿37.00
16.32
16.00
13.94
-12.29
33.97
05
SK(สกลนคร)
38
฿38.00
11.61
15.90
9.81
-3.37
33.95
01
LP(ลำปาง)
39
฿39.00
7.70
20.58
8.45
-2.87
33.87
07
LC(เลย)
40
฿40.00
18.48
12.65
12.44
-9.80
33.76
08
DG(มหาสารคาม)
41
฿41.00
11.87
17.37
7.66
-3.83
33.07
09
DG(มหาสารคาม)
42
฿42.00
10.96
17.04
8.43
-3.73
32.70
06
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
13.97
14.54
12.42
-8.59
32.34
01
SR(สุรินทร์)
44
฿44.00
13.01
15.53
11.79
-8.53
31.81
01
PL(พิษณุโลก)
45
฿45.00
18.47
13.34
16.54
-16.88
31.47
05
KP(กำแพงเพชร)
46
฿46.00
13.12
16.28
9.84
-7.98
31.27
02
PB(เพชรบูรณ์)
47
฿47.00
9.16
16.20
9.11
-3.63
30.83
07
GS(ร้อยเอ็ด)
48
฿48.00
8.39
19.63
6.08
-3.28
30.82