ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
22.21
23.73
18.94
-6.45
58.44
LC(เลย)
2
฿2.00
22.74
22.76
16.54
-5.88
56.16
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
17.92
26.06
14.53
-6.38
52.13
UB(อุบลราชธานี)
4
฿4.00
17.34
24.11
15.96
-5.63
51.78
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
16.86
23.59
14.40
-8.23
46.62
CT(อุดร)
6
฿6.00
16.82
24.06
14.00
-8.63
46.25
DG(มหาสารคาม)
7
฿7.00
12.97
23.59
10.05
-7.25
39.35
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
13.37
22.91
11.21
-8.72
38.77
KP(กำแพงเพชร)
9
฿9.00
12.25
23.54
10.58
-7.74
38.64
MH(มุกดาหาร)
10
฿10.00
13.24
21.57
10.58
-7.60
37.79
KK(ขอนแก่น)
11
฿11.00
12.68
24.97
10.55
-11.49
36.70
GS(ร้อยเอ็ด)
12
฿12.00
10.12
29.20
7.17
-11.12
35.37
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
11.68
22.15
9.42
-9.14
34.11
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
13.32
22.14
11.53
-17.22
29.76
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
8.19
22.94
5.95
-15.25
21.83
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
6.88
22.01
5.69
-17.85
16.72
CH(ชลบุรี)
17
฿17.00
6.59
17.94
7.23
-23.55
8.22
KR(โคราช)
18
฿18.00
7.31
23.53
5.84
-29.12
7.56
NW(นครสวรรค์)
19
฿19.00
10.32
21.95
7.87
-33.04
7.11