ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
19/04/2564
06/04/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
22.53
27.29
15.59
-.57
64.84
03
LC(เลย)
2
฿2.00
21.18
25.79
17.15
-1.63
62.49
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
22.78
26.53
14.94
-4.72
59.53
11
CT(อุดร)
4
฿4.00
17.98
28.19
8.82
-3.49
51.50
04
LC(เลย)
5
฿5.00
15.70
28.72
11.84
-5.05
51.21
03
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
18.43
25.32
13.50
-6.28
50.97
10
CT(อุดร)
7
฿7.00
17.34
24.02
9.33
-1.69
49.00
01
PB(เพชรบูรณ์)
8
฿8.00
13.89
25.71
9.78
-1.08
48.30
02
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
14.56
27.38
10.25
-3.90
48.29
06
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
15.94
22.66
13.18
-4.54
47.24
06
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
13.64
25.17
11.30
-3.43
46.68
01
CT(อุดร)
12
฿12.00
13.67
25.10
8.52
-2.51
44.78
03
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
12.73
26.86
10.09
-6.13
43.55
02
KP(กำแพงเพชร)
14
฿14.00
9.57
27.43
6.95
-1.27
42.68
05
LC(เลย)
15
฿15.00
8.65
27.95
9.44
-3.49
42.55
02
LP(ลำปาง)
16
฿16.00
6.14
30.00
8.15
-2.42
41.87
02
DG(มหาสารคาม)
17
฿17.00
13.65
22.78
9.75
-5.42
40.76
05
KK(ขอนแก่น)
18
฿18.00
12.78
26.60
8.42
-7.24
40.56
03
SR(สุรินทร์)
19
฿19.00
9.78
23.64
9.90
-2.88
40.44
08
DG(มหาสารคาม)
20
฿20.00
9.33
26.07
5.41
-.42
40.39
08
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
11.18
25.06
10.12
-6.43
39.93
08
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
4.95
28.78
7.85
-1.85
39.73
01
MH(มุกดาหาร)
23
฿23.00
8.45
24.52
6.36
-1.12
38.21
05
KP(กำแพงเพชร)
24
฿24.00
12.04
25.35
7.05
-6.69
37.75
02
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
14.13
25.40
6.81
-9.17
37.17
01
UB(อุบลราชธานี)
26
฿26.00
10.01
22.58
9.34
-5.14
36.79
02
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
11.15
22.12
10.72
-7.74
36.25
06
UB(อุบลราชธานี)
28
฿28.00
9.55
22.13
8.74
-4.31
36.11
14
CT(อุดร)
29
฿29.00
7.53
23.11
11.68
-6.34
35.98
08
CT(อุดร)
30
฿30.00
15.25
25.64
7.08
-12.12
35.85
09
DG(มหาสารคาม)
30
฿30.00
6.35
27.71
5.43
-3.64
35.85
09
LP(ลำปาง)
31
฿31.00
11.61
20.08
8.22
-4.38
35.53
03
KK(ขอนแก่น)
32
฿32.00
8.19
23.31
6.58
-2.93
35.15
02
PB(เพชรบูรณ์)
33
฿33.00
8.21
23.41
6.88
-3.37
35.13
07
SK(สกลนคร)
34
฿34.00
8.88
23.71
7.54
-5.88
34.25
07
CT(อุดร)
35
฿35.00
5.24
26.43
7.37
-5.26
33.78
01
LP(ลำปาง)
36
฿36.00
2.28
28.79
4.65
-2.23
33.49
03
GS(ร้อยเอ็ด)
37
฿37.00
8.87
25.85
4.98
-6.84
32.86
07
UB(อุบลราชธานี)
38
฿38.00
8.87
21.63
9.79
-7.60
32.69
07
GS(ร้อยเอ็ด)
39
฿39.00
2.96
27.93
3.67
-2.05
32.51
01
KK(ขอนแก่น)
40
฿40.00
10.86
20.36
7.63
-6.50
32.35
07
DG(มหาสารคาม)
41
฿41.00
8.43
20.62
6.23
-3.77
31.51