ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
19/04/2564
06/04/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
15.65
27.40
12.27
-6.07
49.25
LC(เลย)
2
฿2.00
14.68
28.41
11.99
-6.39
48.69
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
10.62
30.00
9.04
-5.07
44.59
UB(อุบลราชธานี)
4
฿4.00
10.66
26.57
11.12
-5.49
42.86
CT(อุดร)
5
฿5.00
13.15
27.46
9.59
-7.48
42.72
DG(มหาสารคาม)
6
฿6.00
9.66
26.29
6.82
-6.46
36.31
KK(ขอนแก่น)
7
฿7.00
9.78
25.95
7.02
-7.20
35.55
SR(สุรินทร์)
8
฿8.00
9.03
24.14
10.47
-9.34
34.30
GS(ร้อยเอ็ด)
9
฿9.00
6.61
28.10
4.70
-6.80
32.61
KP(กำแพงเพชร)
10
฿10.00
7.44
24.74
6.85
-7.50
31.53
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
9.69
21.45
7.04
-8.25
29.93
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
8.19
22.61
7.23
-9.15
28.88
MH(มุกดาหาร)
13
฿13.00
8.76
20.10
7.45
-7.65
28.66
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
9.36
23.21
7.86
-16.08
24.35
MP(เมืองพล)
15
฿15.00
5.77
26.27
3.83
-14.99
20.88
NW(นครสวรรค์)
16
฿16.00
5.53
22.27
4.90
-23.30
9.40
SB(สระบุรี)
17
฿17.00
4.54
14.66
3.85
-15.49
7.56
KR(โคราช)
18
฿18.00
3.53
20.28
3.99
-25.04
2.76
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
2.08
9.85
4.66
-21.21
-4.62