ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
28.19
30.00
23.27
-2.29
79.17
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
24.01
27.67
19.88
-4.75
66.80
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
22.64
29.05
17.37
-3.50
65.56
LC(เลย)
4
฿4.00
21.62
28.23
16.73
-5.02
61.56
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
21.28
27.35
16.20
-5.09
59.74
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
18.04
27.93
16.67
-5.92
56.72
KP(กำแพงเพชร)
7
฿7.00
20.72
27.18
15.01
-7.93
54.98
SR(สุรินทร์)
8
฿8.00
19.71
27.19
15.91
-10.49
52.32
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
16.08
27.76
17.44
-9.05
52.23
CT(อุดร)
10
฿10.00
16.56
27.85
14.90
-9.91
49.40
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
23.50
26.44
14.09
-15.32
48.71
KK(ขอนแก่น)
12
฿12.00
11.08
25.55
12.21
-7.65
41.19
SB(สระบุรี)
13
฿13.00
17.59
23.77
12.19
-17.98
35.57
CB(ชลบุรี)
14
฿14.00
13.98
26.04
11.93
-18.66
33.29
NR(ด่านขุนทด)
15
฿15.00
11.25
24.18
9.27
-12.51
32.19
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
11.31
23.94
9.74
-15.06
29.92
MD(มุกดาหาร)
17
฿17.00
20.88
18.40
14.56
-25.51
28.34
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
8.02
23.43
8.97
-20.05
20.36
KR(โคราช)
19
฿19.00
11.36
19.11
8.99
-20.33
19.13