ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
06
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
31.34
27.23
23.47
-.02
82.01
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
28.38
25.58
26.88
-2.63
78.21
03
MD(มุกดาหาร)
3
฿3.00
36.14
20.72
22.16
-3.70
75.32
04
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
27.07
26.97
18.57
-.83
71.78
01
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
24.85
26.41
20.83
-.93
71.16
01
SB(สระบุรี)
6
฿6.00
19.65
25.96
19.65
-.41
64.85
02
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
20.28
25.62
18.98
-2.30
62.57
08
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
19.70
26.41
17.20
-2.05
61.26
07
PL(พิษณุโลก)
9
฿9.00
23.87
26.41
15.13
-5.45
59.95
02
PB(เพชรบูรณ์)
10
฿10.00
19.96
27.22
15.77
-3.97
58.98
06
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
18.32
27.47
15.26
-2.80
58.24
07
CT(อุดร)
12
฿12.00
25.01
26.77
12.82
-6.60
57.99
05
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
19.31
26.03
13.55
-1.13
57.76
05
SR(สุรินทร์)
13
฿13.00
23.26
22.58
20.60
-8.68
57.76
01
UT(อุตรดิตถ์)
14
฿14.00
15.54
24.33
20.12
-4.87
55.12
06
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
22.26
23.21
18.76
-9.17
55.06
09
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
12.97
26.10
17.91
-2.98
53.99
03
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
15.24
26.99
13.88
-2.87
53.24
07
UB(อุบลราชธานี)
18
฿18.00
19.16
24.25
18.46
-9.16
52.72
10
PL(พิษณุโลก)
19
฿19.00
18.15
24.59
14.84
-5.37
52.21
01
KK(ขอนแก่น)
20
฿20.00
18.94
26.09
11.99
-5.03
51.98
02
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
16.36
26.46
12.48
-3.64
51.66
03
UT(อุตรดิตถ์)
22
฿22.00
14.52
24.37
18.62
-7.12
50.39
05
PL(พิษณุโลก)
23
฿23.00
21.20
24.94
11.85
-8.55
49.43
01
PB(เพชรบูรณ์)
24
฿24.00
15.55
26.43
14.95
-7.61
49.32
03
LC(เลย)
25
฿25.00
9.12
24.27
16.88
-1.22
49.06
01
LP(ลำปาง)
26
฿26.00
10.88
29.79
10.88
-2.86
48.69
02
KP(กำแพงเพชร)
27
฿27.00
17.31
24.62
14.61
-8.31
48.22
08
PL(พิษณุโลก)
28
฿28.00
17.88
22.15
15.88
-8.02
47.88
10
CT(อุดร)
29
฿29.00
12.71
26.87
11.25
-3.21
47.62
07
SR(สุรินทร์)
30
฿30.00
14.22
24.58
16.11
-7.32
47.59
09
PL(พิษณุโลก)
31
฿31.00
18.05
20.46
14.23
-5.16
47.57
03
DG(มหาสารคาม)
32
฿32.00
19.05
22.92
14.68
-10.07
46.59
03
KP(กำแพงเพชร)
33
฿33.00
15.15
23.84
14.83
-7.24
46.58
05
DG(มหาสารคาม)
34
฿34.00
15.12
25.55
15.73
-11.18
45.22
02
PL(พิษณุโลก)
35
฿35.00
20.16
23.45
11.70
-10.40
44.92
08
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
16.30
24.02
16.07
-12.11
44.29
11
CT(อุดร)
37
฿37.00
12.74
23.51
16.79
-9.02
44.02
07
SK(สกลนคร)
38
฿38.00
8.25
25.48
11.46
-2.04
43.14
02
LP(ลำปาง)
39
฿39.00
13.44
25.67
11.03
-7.21
42.93
09
LP(ลำปาง)
40
฿40.00
15.40
23.65
16.60
-13.00
42.65
02
UB(อุบลราชธานี)
41
฿41.00
11.61
25.89
14.10
-8.95
42.65
02
DG(มหาสารคาม)
42
฿42.00
22.89
23.48
11.51
-15.26
42.61
03
UB(อุบลราชธานี)
43
฿43.00
10.28
23.69
15.34
-6.93
42.38
03
SR(สุรินทร์)
44
฿44.00
11.74
24.44
14.42
-8.40
42.20
03
SK(สกลนคร)
45
฿45.00
7.97
26.03
11.87
-4.17
41.71
06
DG(มหาสารคาม)
46
฿46.00
11.04
23.72
13.62
-6.72
41.65
07
KK(ขอนแก่น)
47
฿47.00
16.18
24.87
8.48
-8.03
41.50
03
PB(เพชรบูรณ์)
48
฿48.00
11.50
26.09
14.65
-10.93
41.31