ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
18/03/2562
12/03/2562
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
01
PL(พิษณุโลก)
1
฿1.00
38.22
23.76
22.14
-1.44
82.68
06
SK(สกลนคร)
2
฿2.00
40.00
23.95
18.74
-2.57
80.12
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
29.13
25.96
25.22
-.60
79.71
03
LC(เลย)
4
฿4.00
30.58
23.44
25.73
-.79
78.96
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
36.13
23.75
20.44
-3.89
76.43
05
DG(มหาสารคาม)
6
฿6.00
38.23
22.58
18.81
-4.17
75.45
08
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
32.30
23.65
17.20
-.84
72.31
02
DG(มหาสารคาม)
8
฿8.00
34.02
21.96
19.41
-3.32
72.07
05
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
24.31
23.48
26.15
-2.75
71.19
03
CT(อุดร)
10
฿10.00
38.95
20.57
18.18
-8.55
69.15
04
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
28.49
22.19
17.38
-1.57
66.49
02
UB(อุบลราชธานี)
12
฿12.00
28.84
23.46
15.57
-2.41
65.46
03
SR(สุรินทร์)
13
฿13.00
27.46
22.81
18.31
-3.21
65.37
02
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
30.55
23.72
14.71
-4.03
64.95
06
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
28.85
24.66
17.36
-6.36
64.51
08
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
22.21
23.93
17.97
-1.45
62.66
07
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
22.94
23.77
18.83
-3.42
62.12
06
PL(พิษณุโลก)
18
฿18.00
24.33
23.76
16.22
-2.92
61.39
03
PL(พิษณุโลก)
19
฿19.00
21.55
23.75
16.58
-1.31
60.57
04
LP(ลำปาง)
20
฿20.00
19.44
24.06
18.41
-1.41
60.50
02
UT(อุตรดิตถ์)
21
฿21.00
19.43
23.19
17.59
-1.33
58.88
05
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
19.79
23.04
16.94
-1.11
58.66
09
LP(ลำปาง)
23
฿23.00
22.60
22.92
14.96
-2.06
58.42
02
CT(อุดร)
24
฿24.00
21.51
23.92
15.45
-2.67
58.21
02
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
23.59
22.25
14.34
-2.07
58.11
09
PL(พิษณุโลก)
26
฿26.00
20.87
23.20
15.12
-1.65
57.54
10
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
25.72
21.55
15.48
-6.55
56.20
08
DG(มหาสารคาม)
28
฿28.00
23.65
24.57
14.82
-7.71
55.33
05
PL(พิษณุโลก)
29
฿29.00
23.62
23.08
14.76
-6.19
55.27
03
DG(มหาสารคาม)
30
฿30.00
27.78
21.97
15.17
-10.26
54.66
08
CT(อุดร)
31
฿31.00
19.45
28.11
15.30
-8.43
54.43
07
UB(อุบลราชธานี)
32
฿32.00
21.18
23.20
15.59
-5.58
54.39
14
CT(อุดร)
33
฿33.00
25.73
25.85
14.43
-12.72
53.29
03
NW(นครสวรรค์)
34
฿34.00
18.06
22.40
14.15
-1.76
52.85
06
DG(มหาสารคาม)
35
฿35.00
22.58
21.53
11.45
-2.98
52.58
04
LC(เลย)
36
฿36.00
19.11
24.68
13.87
-6.54
51.12
05
LC(เลย)
37
฿37.00
18.77
23.46
11.86
-3.76
50.33
02
KP(กำแพงเพชร)
38
฿38.00
18.39
27.85
10.13
-6.53
49.84
05
SR(สุรินทร์)
39
฿39.00
18.77
22.59
13.17
-4.73
49.80
11
LP(ลำปาง)
40
฿40.00
17.36
22.65
8.92
-.27
48.66
07
SK(สกลนคร)
41
฿41.00
11.82
22.58
16.39
-2.56
48.23
04
UT(อุตรดิตถ์)
42
฿42.00
18.76
20.55
12.74
-4.76
47.29