ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
17/07/2560
11/07/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
40.00
25.10
18.93
-1.91
82.12
07
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
39.88
23.99
18.94
-3.66
79.15
01
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
30.09
25.61
21.12
-2.58
74.24
01
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
27.98
24.16
22.35
-2.01
72.48
05
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
20.29
24.54
26.32
-.51
70.64
04
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
25.53
24.02
21.76
-1.07
70.24
07
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
28.69
24.66
18.95
-2.27
70.03
06
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
23.79
24.99
21.12
-1.23
68.67
01
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
23.10
25.17
19.74
-.76
67.25
08
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
26.59
24.74
20.08
-4.84
66.57
04
UT(อุตรดิตถ์)
11
฿11.00
28.69
23.65
14.35
-2.49
64.20
08
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
20.64
25.64
16.94
-.90
62.32
11
CT(อุดร)
13
฿13.00
30.06
21.24
17.34
-7.14
61.50
04
LC(เลย)
14
฿14.00
24.51
21.89
17.92
-3.80
60.52
03
PB(เพชรบูรณ์)
15
฿15.00
25.20
23.01
15.68
-3.84
60.05
09
LP(ลำปาง)
16
฿16.00
21.33
24.99
18.56
-5.08
59.80
02
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
21.69
24.42
16.64
-3.51
59.24
02
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
21.00
26.14
15.77
-4.66
58.25
02
PB(เพชรบูรณ์)
19
฿19.00
23.08
23.43
18.46
-7.58
57.39
07
LC(เลย)
20
฿20.00
22.36
24.67
11.03
-1.41
56.65
07
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
20.30
24.81
12.82
-1.32
56.61
02
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
28.00
20.25
18.48
-12.68
54.05
03
CB(ชลบุรี)
23
฿23.00
24.49
20.31
13.97
-5.83
52.94
06
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
26.60
24.36
12.27
-10.58
52.65
03
UT(อุตรดิตถ์)
25
฿25.00
12.60
25.80
18.61
-4.58
52.43
02
NR(ด่านขุนทด)
26
฿26.00
21.36
24.43
10.36
-3.81
52.34
05
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
11.91
25.30
15.06
.00
52.27
06
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
20.98
23.38
15.88
-8.13
52.11
03
CT(อุดร)
29
฿29.00
21.68
21.20
17.05
-7.88
52.05
10
CT(อุดร)
30
฿30.00
13.99
25.60
13.03
-1.13
51.49
09
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
14.69
23.89
16.12
-3.63
51.07
06
PL(พิษณุโลก)
32
฿32.00
12.61
23.45
20.42
-6.53
49.95
02
KP(กำแพงเพชร)
33
฿33.00
15.73
23.08
9.39
-.43
47.77
04
SK(สกลนคร)
34
฿34.00
16.78
27.55
10.40
-7.00
47.73
02
CT(อุดร)
35
฿35.00
18.90
23.29
12.17
-6.72
47.64
03
PL(พิษณุโลก)
36
฿36.00
16.78
22.52
13.87
-5.72
47.45
01
CT(อุดร)
37
฿37.00
20.30
22.10
13.13
-8.55
46.98
05
SR(สุรินทร์)
38
฿38.00
21.00
22.44
12.88
-9.65
46.67
05
PL(พิษณุโลก)
39
฿39.00
14.69
22.10
14.60
-4.86
46.53
03
UB(อุบลราชธานี)
40
฿40.00
25.87
20.30
13.82
-13.63
46.36
05
DG(มหาสารคาม)
41
฿41.00
24.49
20.66
18.81
-19.25
44.71
03
DG(มหาสารคาม)
42
฿42.00
19.25
24.35
15.91
-14.85
44.66