ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
03
LC(เลย)
1
฿1.00
33.23
9.89
27.72
-1.42
69.42
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
27.05
10.34
24.94
-1.01
61.32
06
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
27.63
10.89
18.75
-6.53
50.73
10
CT(อุดร)
4
฿4.00
20.46
10.77
17.81
-.39
48.65
06
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
19.48
10.39
23.04
-4.32
48.59
04
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
17.32
9.94
21.17
-2.75
45.68
03
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
18.89
10.15
21.41
-7.01
43.43
02
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
17.53
10.23
17.35
-3.20
41.91
03
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
16.94
10.33
15.39
-2.49
40.17
01
PB(เพชรบูรณ์)
10
฿10.00
18.09
10.70
13.95
-2.65
40.10
14
CT(อุดร)
11
฿11.00
17.28
9.97
18.99
-6.63
39.61
04
LC(เลย)
12
฿12.00
20.56
9.25
13.85
-4.90
38.76
08
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
17.60
11.11
13.55
-4.73
37.53
05
KK(ขอนแก่น)
14
฿14.00
20.79
10.10
14.18
-8.31
36.76
07
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
18.04
10.39
15.32
-7.47
36.28
02
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
20.52
9.97
13.79
-8.42
35.86
02
UT(อุตรดิตถ์)
17
฿17.00
15.65
9.67
16.74
-7.24
34.82
05
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
15.40
11.54
11.18
-3.56
34.56
02
DG(มหาสารคาม)
19
฿19.00
17.21
8.70
14.89
-6.83
33.97
09
LP(ลำปาง)
20
฿20.00
11.75
10.40
14.89
-3.98
33.06
08
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
18.67
10.28
13.31
-9.86
32.40
04
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
19.17
10.05
12.92
-10.06
32.08
06
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
13.46
10.04
12.48
-3.94
32.03
04
SB(สระบุรี)
24
฿24.00
18.12
9.28
9.81
-6.54
30.66
01
KK(ขอนแก่น)
25
฿25.00
13.32
9.87
12.83
-5.51
30.51
01
PL(พิษณุโลก)
26
฿26.00
20.30
6.45
18.24
-14.48
30.50
11
CT(อุดร)
27
฿27.00
10.08
10.27
12.87
-3.13
30.09
07
LC(เลย)
28
฿28.00
15.96
8.20
14.40
-8.68
29.88
07
SK(สกลนคร)
29
฿29.00
12.35
10.03
13.53
-6.07
29.83
05
SR(สุรินทร์)
30
฿30.00
14.29
9.85
12.67
-7.25
29.57
03
UB(อุบลราชธานี)
31
฿31.00
11.73
9.44
13.96
-6.04
29.09
02
LP(ลำปาง)
32
฿32.00
9.98
10.46
15.27
-7.15
28.55
01
MH(มุกดาหาร)
33
฿33.00
9.50
10.61
10.78
-2.53
28.36
07
DG(มหาสารคาม)
34
฿34.00
9.34
12.09
9.68
-2.85
28.26
07
CT(อุดร)
35
฿35.00
13.65
11.05
12.31
-9.47
27.54
06
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
14.08
8.53
13.21
-8.54
27.28
01
SR(สุรินทร์)
37
฿37.00
13.37
9.63
12.36
-8.43
26.93
01
UB(อุบลราชธานี)
38
฿38.00
10.42
10.15
14.10
-8.04
26.63
07
GS(ร้อยเอ็ด)
39
฿39.00
10.89
12.78
6.65
-3.87
26.45
01
UT(อุตรดิตถ์)
40
฿40.00
10.89
8.44
14.13
-7.79
25.67
08
DG(มหาสารคาม)
41
฿41.00
11.19
11.01
8.21
-4.96
25.45
01
LP(ลำปาง)
42
฿42.00
6.70
12.30
10.05
-3.61
25.44
05
LC(เลย)
43
฿43.00
9.78
9.66
13.72
-7.78
25.38
02
PL(พิษณุโลก)
44
฿44.00
15.97
8.98
12.97
-12.89
25.03
02
PB(เพชรบูรณ์)
45
฿45.00
9.00
9.92
9.78
-4.18
24.53
09
DG(มหาสารคาม)
46
฿46.00
8.82
9.62
9.38
-3.76
24.06
08
CT(อุดร)
47
฿47.00
19.11
9.48
11.49
-16.06
24.01
01
CT(อุดร)
48
฿48.00
10.21
10.96
12.00
-9.69
23.48