ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
LC(เลย)
1
฿1.00
22.43
17.48
17.99
-5.66
52.24
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
17.78
18.95
20.75
-7.15
50.33
UB(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
17.12
19.42
16.48
-6.33
46.68
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
17.97
18.61
14.90
-8.66
42.81
CT(อุดร)
5
฿5.00
15.61
19.65
15.45
-9.91
40.81
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
11.83
20.29
15.92
-7.67
40.37
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
14.74
19.24
12.36
-8.88
37.45
MH(มุกดาหาร)
8
฿8.00
11.28
18.09
11.24
-8.05
32.56
KP(กำแพงเพชร)
9
฿9.00
9.40
19.00
11.28
-7.89
31.78
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
9.84
18.87
10.72
-8.14
31.29
KK(ขอนแก่น)
11
฿11.00
12.29
20.93
11.41
-14.00
30.63
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
11.11
18.86
9.88
-9.45
30.40
GS(ร้อยเอ็ด)
13
฿13.00
8.03
29.89
7.87
-15.74
30.06
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
13.00
16.02
12.59
-18.43
23.18
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
8.36
22.64
6.44
-18.15
19.28
CH(ชลบุรี)
16
฿16.00
7.47
18.43
8.25
-24.28
9.87
MP(เมืองพล)
17
฿17.00
4.82
18.00
6.19
-19.22
9.79
KR(โคราช)
18
฿18.00
6.31
19.68
6.26
-34.23
-1.99
NW(นครสวรรค์)
19
฿19.00
8.10
17.84
8.71
-41.81
-7.16