ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
15/03/2564
09/03/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
40.00
4.79
27.95
-1.33
71.41
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
27.86
4.69
23.67
-.54
55.68
06
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
33.04
5.17
17.53
-6.12
49.62
05
KK(ขอนแก่น)
4
฿4.00
33.92
4.73
14.13
-7.76
45.02
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
25.53
4.88
21.05
-6.48
44.98
10
CT(อุดร)
6
฿6.00
19.87
4.70
16.26
-.43
40.40
07
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
26.91
4.80
14.97
-6.42
40.26
04
LC(เลย)
8
฿8.00
27.70
4.10
12.91
-5.02
39.69
06
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
15.89
5.08
22.23
-3.99
39.21
01
PB(เพชรบูรณ์)
10
฿10.00
22.03
5.13
13.51
-2.41
38.26
14
CT(อุดร)
11
฿11.00
21.56
4.57
17.40
-5.91
37.62
02
UB(อุบลราชธานี)
12
฿12.00
17.63
5.14
16.85
-2.20
37.42
05
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
24.24
4.76
10.51
-3.35
36.16
03
SR(สุรินทร์)
14
฿14.00
18.46
4.87
14.68
-2.45
35.56
02
DG(มหาสารคาม)
15
฿15.00
22.05
4.19
15.67
-7.12
34.79
06
GS(ร้อยเอ็ด)
16
฿16.00
7.06
30.00
14.91
-17.74
34.23
08
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
18.55
5.73
12.84
-4.02
33.10
04
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
23.37
5.08
12.83
-9.64
31.64
06
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
18.48
4.58
12.11
-3.87
31.30
04
LP(ลำปาง)
20
฿20.00
10.53
4.49
17.95
-3.09
29.88
01
KK(ขอนแก่น)
21
฿21.00
19.01
4.26
11.44
-5.43
29.28
05
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
19.39
4.28
12.49
-7.42
28.74
01
PL(พิษณุโลก)
23
฿23.00
23.79
3.09
16.30
-14.76
28.42
05
LC(เลย)
24
฿24.00
18.03
4.80
13.20
-7.80
28.23
08
CT(อุดร)
25
฿25.00
25.58
4.70
12.31
-14.51
28.08
02
SR(สุรินทร์)
26
฿26.00
17.69
4.86
13.28
-7.81
28.02
11
CT(อุดร)
27
฿27.00
13.24
4.47
12.17
-3.08
26.80
08
UB(อุบลราชธานี)
28
฿28.00
18.55
4.86
12.37
-9.34
26.44
04
SB(สระบุรี)
29
฿29.00
20.18
3.72
8.92
-6.80
26.02
02
PL(พิษณุโลก)
30
฿30.00
22.79
4.26
11.48
-12.69
25.84
09
DG(มหาสารคาม)
31
฿31.00
14.56
4.96
10.18
-3.92
25.78
02
LP(ลำปาง)
32
฿32.00
14.59
4.46
14.18
-7.48
25.75
01
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
17.19
4.68
12.08
-8.20
25.75
01
UT(อุตรดิตถ์)
33
฿33.00
14.13
4.67
13.45
-7.62
24.63
09
LP(ลำปาง)
34
฿34.00
9.71
5.00
13.47
-4.00
24.18
03
MH(มุกดาหาร)
35
฿35.00
21.16
4.25
10.95
-12.54
23.82
03
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
11.96
4.23
13.79
-6.27
23.71
07
GS(ร้อยเอ็ด)
37
฿37.00
14.93
5.21
6.91
-3.36
23.69
07
LC(เลย)
38
฿38.00
15.02
3.71
13.44
-8.86
23.31
07
SK(สกลนคร)
39
฿39.00
12.34
4.55
12.72
-6.41
23.20
01
MH(มุกดาหาร)
40
฿40.00
10.15
5.00
10.47
-2.48
23.14
02
UT(อุตรดิตถ์)
41
฿41.00
10.65
4.48
15.35
-7.48
23.00