ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
15/03/2564
09/03/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
LC(เลย)
1
฿1.00
28.20
12.87
17.27
-5.72
52.62
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
18.38
14.18
19.90
-6.78
45.68
UB(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
19.74
14.19
15.87
-5.90
43.90
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
19.28
13.81
14.30
-8.52
38.87
CT(อุดร)
5
฿5.00
18.46
14.06
14.55
-9.61
37.46
SK(สกลนคร)
6
฿6.00
18.64
13.79
11.67
-8.66
35.44
GS(ร้อยเอ็ด)
7
฿7.00
8.66
30.00
8.59
-13.37
33.88
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
10.78
14.91
13.95
-7.87
31.77
MH(มุกดาหาร)
9
฿9.00
15.11
12.78
10.90
-8.14
30.65
KK(ขอนแก่น)
10
฿10.00
17.84
15.01
10.77
-13.55
30.07
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
11.02
13.65
10.40
-7.96
27.11
KP(กำแพงเพชร)
12
฿12.00
10.39
13.24
10.59
-8.00
26.22
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
8.27
13.16
9.12
-9.30
21.25
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
15.21
11.64
11.44
-18.44
19.85
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
8.66
15.27
5.90
-15.70
14.13
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
4.03
12.80
5.53
-18.57
3.79
CH(ชลบุรี)
17
฿17.00
6.81
13.38
7.32
-24.87
2.64
KR(โคราช)
18
฿18.00
5.79
14.60
5.71
-33.74
-7.64
NW(นครสวรรค์)
19
฿19.00
6.57
13.20
7.86
-40.35
-12.72