ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
04
LP(ลำปาง)
1
฿1.00
38.27
19.86
21.46
-3.68
75.90
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
37.78
18.77
20.88
-4.68
72.74
05
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
30.14
18.23
23.01
-3.38
68.00
07
UB(อุบลราชธานี)
4
฿4.00
35.58
19.92
15.03
-4.03
66.50
14
CT(อุดร)
5
฿5.00
28.38
19.79
21.34
-3.27
66.24
03
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
27.90
18.86
19.28
-3.69
62.34
03
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
26.25
19.82
15.26
-2.21
59.11
03
LC(เลย)
8
฿8.00
23.69
17.63
20.80
-3.13
58.99
01
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
28.47
19.81
15.22
-4.79
58.71
02
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
24.64
19.15
16.31
-2.41
57.68
10
CT(อุดร)
11
฿11.00
24.26
19.45
15.23
-2.10
56.84
06
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
25.93
19.78
15.89
-5.27
56.33
03
SR(สุรินทร์)
13
฿13.00
27.12
19.06
13.63
-4.29
55.52
08
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
25.70
17.39
13.30
-1.42
54.96
02
MH(มุกดาหาร)
15
฿15.00
38.00
13.24
14.64
-11.50
54.38
01
PB(เพชรบูรณ์)
16
฿16.00
23.69
17.67
15.05
-3.02
53.39
06
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
21.47
20.56
13.71
-4.06
51.68
09
SB(สระบุรี)
18
฿18.00
29.37
18.44
7.18
-4.01
50.97
01
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
23.44
16.91
12.87
-3.08
50.14
02
SR(สุรินทร์)
20
฿20.00
20.95
16.99
15.00
-3.52
49.42
07
CT(อุดร)
21
฿21.00
12.31
25.53
13.14
-2.78
48.20
04
LC(เลย)
22
฿22.00
14.33
19.11
16.48
-2.74
47.17
02
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
23.26
16.28
14.11
-6.55
47.11
03
CT(อุดร)
24
฿24.00
14.80
23.55
16.76
-8.07
47.05
11
CT(อุดร)
25
฿25.00
16.30
18.36
13.86
-2.31
46.22
01
CT(อุดร)
26
฿26.00
20.26
20.01
11.77
-5.95
46.08
05
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
18.25
20.73
11.50
-4.43
46.05
02
DG(มหาสารคาม)
28
฿28.00
20.03
17.49
13.18
-5.41
45.29
01
MH(มุกดาหาร)
29
฿29.00
22.25
17.02
10.54
-4.55
45.26
06
SR(สุรินทร์)
30
฿30.00
18.77
19.82
12.70
-6.28
45.01
08
CT(อุดร)
31
฿31.00
22.00
17.31
10.46
-6.32
43.45
04
NW(นครสวรรค์)
32
฿32.00
19.26
15.10
12.97
-4.25
43.07
08
UB(อุบลราชธานี)
33
฿33.00
18.31
15.77
12.76
-5.40
41.43
07
UT(อุตรดิตถ์)
34
฿34.00
17.23
17.49
13.01
-6.67
41.06
05
LC(เลย)
35
฿35.00
14.09
17.34
13.26
-3.66
41.03
05
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
20.52
17.23
10.45
-7.35
40.85
02
KR(โคราช)
37
฿37.00
23.98
19.58
7.10
-9.94
40.71
04
SR(สุรินทร์)
38
฿38.00
20.48
17.63
11.25
-9.12
40.23
05
KK(ขอนแก่น)
39
฿39.00
12.02
19.60
12.25
-3.78
40.10
03
PB(เพชรบูรณ์)
40
฿40.00
17.30
22.10
8.87
-8.42
39.85
01
MP(เมืองพล)
41
฿41.00
16.04
18.18
8.34
-2.73
39.83
02
MP(เมืองพล)
42
฿42.00
15.07
20.51
6.22
-2.06
39.75
10
PL(พิษณุโลก)
43
฿43.00
18.25
17.79
9.84
-6.84
39.03
01
SR(สุรินทร์)
44
฿44.00
17.25
16.55
11.33
-6.21
38.91
01
PL(พิษณุโลก)
45
฿45.00
17.26
16.49
15.23
-10.18
38.80
04
UT(อุตรดิตถ์)
46
฿46.00
16.30
18.25
11.92
-7.72
38.75
02
KP(กำแพงเพชร)
47
฿47.00
10.33
18.27
10.88
-.96
38.52
07
GS(ร้อยเอ็ด)
48
฿48.00
13.34
21.64
7.23
-3.78
38.43