ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.15
26.84
19.53
-4.56
71.96
UB(อุบลราชธานี)
2
฿2.00
28.85
26.23
15.95
-4.16
66.87
CT(อุดร)
3
฿3.00
21.80
30.00
15.76
-4.67
62.89
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
22.67
25.84
14.00
-5.51
57.00
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
20.05
24.59
14.32
-6.20
52.76
LC(เลย)
6
฿6.00
14.91
24.15
15.66
-5.99
48.73
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
19.37
24.46
12.55
-8.11
48.27
MH(มุกดาหาร)
8
฿8.00
27.45
20.33
12.27
-13.02
47.03
MP(เมืองพล)
9
฿9.00
12.80
29.12
6.95
-5.95
42.92
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
16.81
23.35
10.20
-7.88
42.48
GS(ร้อยเอ็ด)
11
฿11.00
14.17
25.33
8.56
-5.88
42.17
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
15.29
26.38
11.04
-10.63
42.08
KK(ขอนแก่น)
13
฿13.00
12.63
25.29
10.67
-7.09
41.50
KP(กำแพงเพชร)
14
฿14.00
12.18
23.96
10.55
-6.54
40.14
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
17.39
24.31
7.38
-9.78
39.30
NW(นครสวรรค์)
16
฿16.00
13.31
23.20
6.92
-8.57
34.87
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
13.24
21.59
11.13
-12.54
33.41
KR(โคราช)
18
฿18.00
15.31
24.24
6.13
-14.30
31.38
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
9.07
26.54
6.95
-19.48
23.08