ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
14/06/2564
08/06/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
38.05
18.40
18.94
-3.48
71.91
04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
36.53
18.82
19.68
-3.55
71.48
07
UB(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
40.00
18.58
16.48
-3.76
71.30
05
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
33.53
17.02
23.41
-3.56
70.40
06
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
35.55
17.88
20.38
-4.71
69.10
02
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
35.48
18.69
17.12
-2.36
68.93
02
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
34.97
16.37
15.36
-3.61
63.09
06
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
30.07
21.62
15.12
-4.71
62.10
03
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
34.02
18.46
13.29
-4.07
61.70
01
PB(เพชรบูรณ์)
10
฿10.00
32.52
17.09
14.93
-3.08
61.46
14
CT(อุดร)
11
฿11.00
25.11
18.03
20.61
-3.09
60.66
03
LC(เลย)
12
฿12.00
25.64
16.69
21.13
-3.36
60.10
06
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
28.06
19.51
14.83
-3.87
58.53
03
UB(อุบลราชธานี)
14
฿14.00
24.69
18.94
16.36
-2.05
57.94
02
MH(มุกดาหาร)
15
฿15.00
40.00
13.50
14.49
-11.01
56.98
01
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
28.63
18.26
14.91
-4.84
56.96
08
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
28.60
15.90
13.32
-1.64
56.18
02
UB(อุบลราชธานี)
18
฿18.00
30.59
15.72
14.80
-6.62
54.49
06
SR(สุรินทร์)
19
฿19.00
28.12
18.34
13.38
-6.09
53.75
10
CT(อุดร)
20
฿20.00
21.24
19.30
15.28
-2.12
53.70
02
DG(มหาสารคาม)
21
฿21.00
28.65
16.45
13.31
-5.41
53.00
10
PL(พิษณุโลก)
22
฿22.00
29.54
17.25
10.38
-6.10
51.07
04
SR(สุรินทร์)
23
฿23.00
31.52
16.78
11.20
-8.75
50.75
09
SB(สระบุรี)
24
฿24.00
28.58
17.52
6.99
-3.20
49.89
04
LC(เลย)
25
฿25.00
17.24
17.52
16.11
-1.49
49.38
03
CT(อุดร)
26
฿26.00
20.20
20.79
16.31
-8.18
49.12
02
CT(อุดร)
27
฿27.00
18.71
30.00
8.68
-9.38
48.01
05
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
27.16
17.43
10.47
-7.14
47.92
01
MH(มุกดาหาร)
29
฿29.00
25.19
16.82
10.35
-4.53
47.83
07
GS(ร้อยเอ็ด)
30
฿30.00
21.20
20.74
8.17
-3.75
46.36
03
GS(ร้อยเอ็ด)
31
฿31.00
26.15
16.71
9.04
-6.10
45.80
02
KR(โคราช)
32
฿32.00
29.11
17.80
6.85
-8.15
45.61
07
CT(อุดร)
33
฿33.00
15.26
21.06
11.97
-2.71
45.58
01
CT(อุดร)
34
฿34.00
20.22
19.80
11.34
-6.12
45.24
03
PB(เพชรบูรณ์)
35
฿35.00
22.70
20.69
8.77
-7.73
44.43
01
MP(เมืองพล)
36
฿36.00
21.21
17.04
8.76
-2.80
44.21
01
SR(สุรินทร์)
37
฿37.00
23.67
15.32
11.37
-6.25
44.11
11
CT(อุดร)
38
฿38.00
14.31
17.84
14.04
-2.51
43.68
07
UT(อุตรดิตถ์)
39
฿39.00
18.70
16.87
13.09
-6.30
42.36
02
MP(เมืองพล)
40
฿40.00
18.72
18.78
6.42
-2.04
41.88
04
UT(อุตรดิตถ์)
41
฿41.00
21.69
15.89
11.90
-7.89
41.59
05
KK(ขอนแก่น)
42
฿42.00
12.82
19.08
12.64
-3.13
41.41