ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
14/06/2564
08/06/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
34.55
26.84
19.55
-4.53
76.41
UB(อุบลราชธานี)
2
฿2.00
30.61
26.33
16.68
-4.20
69.42
SR(สุรินทร์)
3
฿3.00
30.02
26.00
14.00
-5.43
64.59
CT(อุดร)
4
฿4.00
22.32
30.00
15.45
-4.63
63.14
SK(สกลนคร)
5
฿5.00
22.63
25.45
12.35
-8.12
52.31
MH(มุกดาหาร)
6
฿6.00
30.31
21.41
12.42
-12.89
51.25
LC(เลย)
7
฿7.00
17.36
23.92
15.33
-5.93
50.68
DG(มหาสารคาม)
8
฿8.00
23.03
23.97
10.46
-7.82
49.64
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
17.70
24.68
13.40
-6.46
49.32
KK(ขอนแก่น)
10
฿10.00
16.58
26.75
11.01
-6.96
47.38
MP(เมืองพล)
11
฿11.00
16.89
28.34
7.27
-5.15
47.35
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
20.28
26.48
10.97
-10.61
47.12
GS(ร้อยเอ็ด)
13
฿13.00
18.49
25.00
9.00
-6.02
46.47
KP(กำแพงเพชร)
14
฿14.00
17.01
23.87
10.58
-6.80
44.66
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
18.59
24.49
7.42
-9.40
41.10
NW(นครสวรรค์)
16
฿16.00
13.64
23.47
6.76
-8.23
35.64
KR(โคราช)
17
฿17.00
17.20
25.30
6.18
-13.67
35.01
PL(พิษณุโลก)
18
฿18.00
12.26
21.30
10.53
-12.29
31.80
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
5.91
24.64
6.57
-20.13
16.99