ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 9
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
31.80
22.62
26.58
-1.84
79.16
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
31.12
23.13
23.42
-.16
77.52
01
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
27.81
22.44
21.25
-.93
70.56
03
LC(เลย)
4
฿4.00
26.04
22.92
19.46
-1.86
66.55
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
23.78
24.07
18.61
-.72
65.74
07
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
28.78
22.17
20.75
-7.01
64.70
02
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
25.32
22.68
18.32
-2.03
64.28
05
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
24.18
23.11
17.52
-1.24
63.57
03
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
24.74
21.42
19.30
-3.30
62.16
01
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
22.17
22.62
17.78
-2.43
60.13
08
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
21.64
22.77
15.60
-1.60
58.41
07
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
23.30
21.48
17.43
-4.08
58.12
05
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
23.84
20.72
16.09
-2.84
57.80
09
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
22.21
22.21
15.87
-3.01
57.27
10
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
24.41
21.26
18.12
-6.75
57.04
02
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
22.96
21.93
14.93
-3.42
56.40
03
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
22.90
20.63
15.77
-3.83
55.46
06
PL(พิษณุโลก)
18
฿18.00
24.34
20.50
18.02
-8.31
54.55
06
SK(สกลนคร)
19
฿19.00
18.56
21.74
16.13
-2.20
54.24
02
PB(เพชรบูรณ์)
20
฿20.00
20.24
21.46
14.99
-2.69
54.00
02
CT(อุดร)
21
฿21.00
22.25
21.67
15.14
-5.26
53.80
11
CT(อุดร)
22
฿22.00
22.15
22.44
15.96
-7.98
52.57
02
DG(มหาสารคาม)
23
฿23.00
21.48
20.09
14.29
-4.74
51.13
05
PB(เพชรบูรณ์)
24
฿24.00
19.65
22.00
13.87
-4.47
51.04
03
MD(มุกดาหาร)
25
฿25.00
34.11
15.40
27.29
-25.80
50.99
04
LC(เลย)
26
฿26.00
18.84
21.67
15.19
-5.01
50.69
08
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
22.56
18.61
15.89
-6.57
50.49
04
PB(เพชรบูรณ์)
28
฿28.00
19.84
21.17
14.34
-5.08
50.27
02
KP(กำแพงเพชร)
29
฿29.00
18.73
22.06
13.95
-4.46
50.27
09
PL(พิษณุโลก)
30
฿30.00
22.64
20.53
16.30
-9.24
50.23
02
LP(ลำปาง)
31
฿31.00
17.82
22.35
12.97
-3.05
50.10
01
PB(เพชรบูรณ์)
32
฿32.00
18.72
20.48
13.75
-3.59
49.36
05
DG(มหาสารคาม)
33
฿33.00
21.22
19.22
15.21
-6.52
49.14
07
LC(เลย)
34
฿34.00
19.23
20.15
12.86
-3.43
48.80
01
CT(อุดร)
35
฿35.00
22.30
20.69
13.37
-7.66
48.71
04
MD(มุกดาหาร)
36
฿36.00
19.94
23.51
12.78
-8.06
48.17
07
SK(สกลนคร)
37
฿37.00
15.03
21.99
12.51
-2.35
47.18
03
SK(สกลนคร)
38
฿38.00
16.00
21.93
12.83
-3.72
47.04
06
SR(สุรินทร์)
39
฿39.00
20.65
19.60
16.46
-9.72
46.98
08
CT(อุดร)
40
฿40.00
18.24
19.89
13.16
-4.90
46.40
03
CT(อุดร)
41
฿41.00
18.04
20.50
14.50
-6.67
46.36
03
SR(สุรินทร์)
42
฿42.00
20.92
19.10
16.40
-10.29
46.14
02
UB(อุบลราชธานี)
43
฿43.00
18.32
20.26
14.14
-6.90
45.82
02
PL(พิษณุโลก)
44
฿44.00
20.47
19.25
14.03
-8.53
45.22
04
UT(อุตรดิตถ์)
45
฿45.00
14.59
22.72
11.55
-3.68
45.18
05
MD(มุกดาหาร)
46
฿46.00
30.21
21.23
15.20
-21.55
45.08
07
CT(อุดร)
47
฿47.00
19.45
23.45
13.33
-11.55
44.68
01
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
19.55
20.79
14.93
-10.72
44.56