ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
12/11/2561
06/11/2561
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
25.21
27.57
-2.59
90.19
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
34.87
25.84
22.71
-1.30
82.12
03
LC(เลย)
3
฿3.00
37.59
25.69
21.92
-3.56
81.64
02
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
40.00
24.48
17.62
-4.59
77.51
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
32.77
25.97
20.78
-3.41
76.11
03
CT(อุดร)
6
฿6.00
32.77
25.65
19.51
-6.33
71.60
03
PL(พิษณุโลก)
7
฿7.00
32.75
23.45
17.90
-2.97
71.13
03
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
38.64
21.49
14.72
-4.85
70.00
11
CT(อุดร)
9
฿9.00
25.25
29.39
17.31
-7.95
64.00
08
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
26.60
26.83
17.58
-7.66
63.35
03
SB(สระบุรี)
11
฿11.00
38.88
19.47
13.10
-11.72
59.73
01
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
14.98
24.41
21.18
-2.06
58.51
01
LC(เลย)
13
฿13.00
32.82
21.13
9.98
-6.71
57.22
04
LP(ลำปาง)
14
฿14.00
21.83
22.87
18.78
-7.00
56.48
09
LP(ลำปาง)
15
฿15.00
19.82
30.00
12.82
-6.24
56.40
02
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
30.73
20.23
17.09
-11.85
56.20
09
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
19.85
23.52
16.86
-4.06
56.17
02
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
19.13
26.58
14.59
-4.44
55.86
02
DG(มหาสารคาม)
19
฿19.00
19.84
23.96
15.49
-4.03
55.26
02
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
30.75
22.51
13.38
-11.40
55.24
08
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
24.58
21.45
15.06
-6.06
55.03
05
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
18.45
24.38
15.95
-4.58
54.20
02
PB(เพชรบูรณ์)
23
฿23.00
21.84
23.27
15.86
-7.32
53.65
05
PL(พิษณุโลก)
24
฿24.00
19.16
24.17
15.00
-4.81
53.52
14
CT(อุดร)
25
฿25.00
18.43
24.27
15.31
-4.74
53.27
07
SR(สุรินทร์)
26
฿26.00
17.08
24.74
16.07
-4.90
52.99
01
UT(อุตรดิตถ์)
27
฿27.00
12.97
25.98
17.30
-3.66
52.59
01
MH(มุกดาหาร)
28
฿28.00
23.20
26.21
2.85
.00
52.26
04
KP(กำแพงเพชร)
29
฿29.00
22.56
23.95
15.07
-10.92
50.66
07
UB(อุบลราชธานี)
30
฿30.00
34.14
22.47
14.42
-20.63
50.40
02
NW(นครสวรรค์)
31
฿31.00
17.76
26.21
6.15
.00
50.12
06
UB(อุบลราชธานี)
32
฿32.00
18.78
24.68
12.03
-5.67
49.82
07
PL(พิษณุโลก)
33
฿33.00
28.00
22.55
15.84
-17.40
48.99
04
NW(นครสวรรค์)
34
฿34.00
17.07
26.21
5.05
.00
48.33
08
UB(อุบลราชธานี)
35
฿35.00
22.53
26.41
11.14
-12.70
47.38
07
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
12.30
23.37
14.65
-2.97
47.35
01
KP(กำแพงเพชร)
37
฿37.00
31.06
19.32
14.51
-18.12
46.77
01
LP(ลำปาง)
38
฿38.00
17.76
24.81
12.40
-8.30
46.67
03
NW(นครสวรรค์)
39
฿39.00
12.98
26.21
6.31
.00
45.50
03
KP(กำแพงเพชร)
40
฿40.00
15.69
24.40
12.68
-7.37
45.40
07
UT(อุตรดิตถ์)
41
฿41.00
13.97
26.21
4.92
.00
45.10
05
LC(เลย)
42
฿42.00
30.40
23.23
8.82
-17.60
44.85