ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
32.44
18.95
24.03
-4.04
71.37
03
LC(เลย)
2
฿2.00
32.27
18.81
22.30
-3.27
70.11
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
28.41
19.73
21.00
-3.75
65.39
14
CT(อุดร)
4
฿4.00
27.58
20.07
21.10
-3.43
65.32
06
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
30.90
17.90
21.30
-5.49
64.60
03
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
30.27
18.30
19.13
-3.90
63.80
01
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
28.07
19.60
16.16
-4.27
59.57
02
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
26.16
18.84
17.42
-2.88
59.54
04
LC(เลย)
9
฿9.00
23.24
19.52
17.18
-2.01
57.92
07
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
25.45
19.78
14.82
-3.23
56.81
03
UB(อุบลราชธานี)
11
฿11.00
22.97
19.44
15.54
-2.38
55.58
10
CT(อุดร)
12
฿12.00
21.13
20.36
15.57
-1.67
55.39
06
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
20.23
21.18
13.59
-2.90
52.10
01
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
21.19
18.68
15.80
-3.62
52.05
02
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
20.44
19.03
15.82
-4.01
51.28
06
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
21.51
19.62
15.03
-4.95
51.22
03
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
19.95
21.02
13.48
-4.07
50.38
05
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
17.54
21.49
12.54
-3.34
48.23
01
MH(มุกดาหาร)
19
฿19.00
22.31
18.64
11.08
-4.39
47.64
05
KK(ขอนแก่น)
20
฿20.00
18.59
18.57
13.09
-3.38
46.88
07
CT(อุดร)
21
฿21.00
16.06
21.03
12.94
-3.27
46.76
06
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
19.39
19.49
12.69
-5.23
46.33
02
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
20.87
17.35
14.27
-6.55
45.94
01
CT(อุดร)
24
฿24.00
20.35
19.57
12.28
-6.39
45.81
09
DG(มหาสารคาม)
25
฿25.00
18.65
18.77
10.18
-2.93
44.68
04
SR(สุรินทร์)
26
฿26.00
21.56
19.26
11.79
-8.02
44.60
02
DG(มหาสารคาม)
27
฿27.00
20.08
16.79
13.10
-5.70
44.28
09
SB(สระบุรี)
28
฿28.00
21.71
17.09
7.91
-2.53
44.18
11
CT(อุดร)
29
฿29.00
13.88
18.45
14.35
-3.28
43.41
01
UB(อุบลราชธานี)
30
฿30.00
17.25
16.96
12.90
-4.19
42.92
01
PL(พิษณุโลก)
31
฿31.00
20.06
16.22
14.51
-8.61
42.18
08
SK(สกลนคร)
32
฿32.00
15.68
16.71
12.05
-3.09
41.35
08
UB(อุบลราชธานี)
33
฿33.00
18.93
16.32
12.88
-6.95
41.19
03
MH(มุกดาหาร)
34
฿34.00
25.44
14.25
11.84
-10.38
41.15
05
KP(กำแพงเพชร)
35
฿35.00
13.54
18.06
12.31
-2.92
40.99
02
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
16.11
18.19
10.98
-4.35
40.93
01
MP(เมืองพล)
37
฿37.00
16.57
18.05
9.11
-2.92
40.81
03
CT(อุดร)
38
฿38.00
15.76
18.80
15.24
-9.17
40.63
07
UT(อุตรดิตถ์)
39
฿39.00
17.42
16.39
13.44
-6.93
40.33
05
SK(สกลนคร)
40
฿40.00
16.57
19.19
10.47
-6.65
39.58
10
PL(พิษณุโลก)
41
฿41.00
17.41
18.40
10.00
-6.33
39.47
02
KP(กำแพงเพชร)
42
฿42.00
13.34
16.93
10.75
-2.20
38.82
02
MH(มุกดาหาร)
43
฿43.00
24.43
13.16
13.91
-12.85
38.64
03
PB(เพชรบูรณ์)
44
฿44.00
12.61
24.89
9.30
-8.24
38.56
02
MP(เมืองพล)
45
฿45.00
12.62
20.62
7.13
-2.01
38.36
01
LP(ลำปาง)
46
฿46.00
11.55
20.60
7.89
-1.86
38.19
01
SR(สุรินทร์)
47
฿47.00
13.30
19.58
11.32
-6.02
38.18
04
NW(นครสวรรค์)
48
฿48.00
17.28
13.93
12.19
-5.63
37.77