ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.68
24.84
20.14
-4.95
70.70
UB(อุบลราชธานี)
2
฿2.00
24.17
25.32
16.00
-4.29
61.20
CT(อุดร)
3
฿3.00
20.68
26.77
15.66
-5.04
58.07
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
20.44
26.78
14.33
-5.22
56.31
LC(เลย)
5
฿5.00
22.30
23.23
16.38
-6.46
55.45
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
19.34
23.63
14.21
-7.41
49.76
MH(มุกดาหาร)
7
฿7.00
25.58
20.28
12.39
-12.90
45.35
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
15.78
23.88
11.40
-7.56
43.50
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
16.81
22.88
12.18
-8.65
43.23
MP(เมืองพล)
10
฿10.00
13.13
26.80
7.53
-4.99
42.47
KP(กำแพงเพชร)
11
฿11.00
15.87
22.42
11.33
-7.26
42.37
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
18.38
21.90
10.30
-8.28
42.30
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
14.14
26.53
11.16
-11.54
40.29
SB(สระบุรี)
14
฿14.00
17.25
22.39
7.62
-8.99
38.27
GS(ร้อยเอ็ด)
15
฿15.00
12.75
23.35
8.39
-6.74
37.73
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
16.07
21.38
10.92
-12.56
35.81
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
14.23
21.56
7.24
-8.44
34.58
KR(โคราช)
18
฿18.00
11.96
25.20
5.90
-12.56
30.50
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
9.06
24.62
6.75
-19.99
20.44