ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
12/06/2560
01/06/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
35.17
29.71
22.59
-3.13
84.34
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
24.07
27.92
18.54
-5.14
65.39
KP(กำแพงเพชร)
3
฿3.00
31.79
29.84
2.83
.00
64.46
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
22.70
28.04
16.50
-3.96
63.28
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
22.79
26.27
16.92
-6.30
59.68
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
12.19
30.00
15.85
-4.67
53.37
LC(เลย)
7
฿7.00
13.40
27.99
15.27
-3.98
52.68
CB(ชลบุรี)
8
฿8.00
18.17
27.36
12.35
-8.14
49.74
CT(อุดร)
9
฿9.00
14.45
28.31
13.76
-6.87
49.65
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
15.06
25.63
15.51
-12.34
43.86
SB(สระบุรี)
11
฿11.00
18.33
24.66
13.67
-13.68
42.98
SR(สุรินทร์)
12
฿12.00
15.49
25.57
13.35
-13.18
41.23
KK(ขอนแก่น)
13
฿13.00
14.25
25.48
12.13
-11.20
40.66
DG(มหาสารคาม)
14
฿14.00
23.62
19.89
16.62
-19.52
40.61
KR(โคราช)
15
฿15.00
17.85
22.87
11.18
-14.19
37.71
NR(ด่านขุนทด)
16
฿16.00
12.86
23.58
8.43
-8.93
35.94
MP(เมืองพล)
17
฿17.00
14.32
24.47
10.96
-14.17
35.58
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
11.97
21.00
10.87
-11.16
32.68
MD(มุกดาหาร)
19
฿19.00
19.21
18.42
13.24
-33.71
17.16