ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
32.34
23.99
25.94
-3.30
78.97
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
30.03
24.72
22.98
-.18
77.55
01
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
28.52
24.17
20.82
-1.31
72.21
03
MD(มุกดาหาร)
4
฿4.00
35.17
17.47
26.91
-8.97
70.59
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
25.77
23.94
19.48
-2.04
67.15
02
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
24.47
23.99
17.92
-3.13
63.24
01
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
24.04
23.58
19.68
-4.69
62.61
06
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
22.51
25.22
15.97
-1.65
62.05
01
SB(สระบุรี)
9
฿9.00
23.82
20.79
20.58
-3.58
61.61
03
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
25.01
23.83
17.95
-6.24
60.55
08
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
21.79
24.70
16.30
-2.26
60.52
09
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
21.35
23.59
17.60
-3.39
59.16
02
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
21.64
24.28
15.29
-2.07
59.13
03
LC(เลย)
14
฿14.00
20.78
23.56
17.09
-2.34
59.08
06
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
26.30
22.23
18.35
-8.41
58.48
05
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
20.99
24.24
14.66
-1.57
58.33
10
CT(อุดร)
17
฿17.00
25.16
22.53
13.61
-3.83
57.47
03
PL(พิษณุโลก)
18
฿18.00
21.08
23.89
14.74
-2.27
57.45
10
PL(พิษณุโลก)
19
฿19.00
23.31
22.75
16.83
-6.20
56.69
07
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
20.94
23.73
16.26
-4.45
56.48
07
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
23.23
21.93
18.66
-7.96
55.86
05
PL(พิษณุโลก)
22
฿22.00
22.82
25.02
13.20
-6.04
55.01
01
PB(เพชรบูรณ์)
23
฿23.00
20.15
24.65
14.77
-5.08
54.49
02
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
19.76
23.35
13.76
-3.11
53.75
11
CT(อุดร)
25
฿25.00
25.45
21.34
15.94
-9.93
52.80
09
PL(พิษณุโลก)
26
฿26.00
24.52
20.14
15.18
-8.40
51.44
03
PB(เพชรบูรณ์)
27
฿27.00
22.91
21.96
14.97
-9.27
50.57
08
PL(พิษณุโลก)
28
฿28.00
21.92
21.88
15.79
-9.27
50.32
07
SK(สกลนคร)
29
฿29.00
16.42
23.94
12.40
-2.62
50.15
02
UB(อุบลราชธานี)
30
฿30.00
19.14
23.74
14.21
-7.21
49.89
01
LP(ลำปาง)
31
฿31.00
16.02
24.14
11.46
-2.78
48.84
03
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
21.87
21.46
15.51
-10.11
48.72
03
UB(อุบลราชธานี)
33
฿33.00
18.93
22.78
15.16
-8.96
47.91
05
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
23.98
18.23
17.62
-12.14
47.68
01
KK(ขอนแก่น)
35
฿35.00
17.22
23.55
10.88
-4.29
47.37
03
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
17.18
22.80
12.37
-5.23
47.12
04
PB(เพชรบูรณ์)
37
฿37.00
20.24
21.53
13.71
-8.68
46.80
02
KP(กำแพงเพชร)
38
฿38.00
18.46
23.32
13.92
-8.91
46.79
02
PL(พิษณุโลก)
39
฿39.00
20.06
21.89
12.85
-8.54
46.26
05
DG(มหาสารคาม)
40
฿40.00
20.07
21.10
15.54
-11.33
45.39
03
CT(อุดร)
41
฿41.00
23.02
22.27
15.27
-15.23
45.33
02
LP(ลำปาง)
42
฿42.00
16.52
24.52
11.50
-7.24
45.31
06
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
20.15
20.43
15.24
-10.63
45.19
03
KP(กำแพงเพชร)
44
฿44.00
18.39
21.62
14.88
-10.23
44.66
07
SR(สุรินทร์)
45
฿45.00
18.27
20.03
15.02
-8.91
44.41
02
CT(อุดร)
46
฿46.00
18.83
24.20
11.49
-11.90
42.62
05
PB(เพชรบูรณ์)
47
฿47.00
17.60
22.91
13.18
-11.29
42.40
07
CT(อุดร)
48
฿48.00
19.34
20.18
12.32
-10.10
41.74
09
LP(ลำปาง)
49
฿49.00
19.72
21.63
16.09
-15.90
41.54