ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
29.51
29.60
22.06
-3.96
77.21
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
26.96
28.32
18.29
-5.96
67.61
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
22.52
29.03
16.77
-3.97
64.35
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
22.30
28.99
16.72
-6.68
61.33
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
23.43
28.57
16.44
-7.18
61.27
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
23.23
26.64
17.45
-11.50
55.81
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
22.48
24.64
16.95
-11.76
52.31
LC(เลย)
8
฿8.00
18.72
28.89
12.87
-9.66
50.82
CT(อุดร)
9
฿9.00
21.87
26.83
14.47
-12.94
50.24
KP(กำแพงเพชร)
10
฿10.00
19.83
27.06
14.30
-12.00
49.19
KK(ขอนแก่น)
11
฿11.00
16.06
27.25
9.90
-9.54
43.67
MD(มุกดาหาร)
12
฿12.00
22.80
19.16
16.27
-16.01
42.23
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
17.40
22.10
13.60
-18.83
34.28
CB(ชลบุรี)
14
฿14.00
15.73
22.29
12.72
-18.71
32.03
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
13.79
22.38
11.59
-19.01
28.74
NR(ด่านขุนทด)
16
฿16.00
11.29
21.69
8.41
-21.01
20.38
MP(เมืองพล)
17
฿17.00
13.78
21.81
9.39
-27.22
17.77
KR(โคราช)
18
฿18.00
13.93
17.77
8.85
-27.15
13.40
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
12.85
20.40
10.33
-37.83
5.75