ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
11/12/2560
01/12/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
MD(มุกดาหาร)
1
฿1.00
34.43
21.01
19.99
-3.27
72.16
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
22.67
25.71
21.45
-.02
69.81
05
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
16.75
24.19
25.74
-2.62
64.06
08
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
24.94
23.92
17.14
-1.99
64.01
01
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
17.33
24.89
20.05
-1.04
61.23
01
SB(สระบุรี)
6
฿6.00
17.27
24.66
18.34
-.30
59.97
02
PB(เพชรบูรณ์)
7
฿7.00
19.61
26.10
15.95
-4.10
57.56
04
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
14.20
25.36
15.99
-.82
54.73
07
PL(พิษณุโลก)
9
฿9.00
19.53
25.19
15.32
-5.67
54.37
02
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
15.14
23.98
17.21
-2.23
54.10
09
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
14.25
24.46
16.77
-2.82
52.66
10
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
17.75
23.24
14.77
-5.13
50.63
01
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
12.48
23.02
18.78
-4.41
49.87
05
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
12.43
25.01
12.52
-1.03
48.93
03
UT(อุตรดิตถ์)
15
฿15.00
12.52
23.41
18.05
-6.54
47.44
07
CT(อุดร)
16
฿16.00
12.87
27.97
11.88
-6.82
45.90
02
KP(กำแพงเพชร)
17
฿17.00
17.37
22.75
13.98
-8.35
45.75
06
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
9.77
24.94
13.73
-2.89
45.55
03
SK(สกลนคร)
19
฿19.00
10.43
24.98
11.92
-3.95
43.38
08
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
16.46
19.33
15.50
-7.93
43.36
05
SR(สุรินทร์)
21
฿21.00
14.88
20.62
15.80
-8.37
42.93
03
PL(พิษณุโลก)
22
฿22.00
7.09
25.34
13.18
-2.84
42.77
07
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
13.54
21.01
17.40
-9.28
42.67
02
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
9.32
25.97
11.09
-3.74
42.64
03
KP(กำแพงเพชร)
25
฿25.00
13.77
21.78
13.87
-6.86
42.56
07
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
8.93
24.65
10.57
-1.77
42.38
03
LC(เลย)
27
฿27.00
4.48
22.53
16.20
-.97
42.24
01
KK(ขอนแก่น)
28
฿28.00
9.35
25.25
13.33
-5.85
42.08
01
PB(เพชรบูรณ์)
29
฿29.00
9.76
25.24
14.44
-7.53
41.91
03
PB(เพชรบูรณ์)
30
฿30.00
13.34
24.54
14.49
-10.97
41.40
05
PL(พิษณุโลก)
31
฿31.00
15.55
22.84
11.09
-8.70
40.78
03
UB(อุบลราชธานี)
32
฿32.00
10.58
21.48
14.83
-6.31
40.58
06
PL(พิษณุโลก)
33
฿33.00
12.91
20.68
16.37
-9.65
40.31
01
LP(ลำปาง)
34
฿34.00
3.53
30.00
9.54
-3.14
39.93
06
DG(มหาสารคาม)
35
฿35.00
10.70
22.20
13.01
-6.33
39.58
10
CT(อุดร)
36
฿36.00
7.54
25.54
10.16
-4.23
39.01
04
SB(สระบุรี)
37
฿37.00
17.79
18.61
9.62
-7.36
38.66
05
DG(มหาสารคาม)
38
฿38.00
10.26
24.00
14.31
-10.90
37.67
09
PL(พิษณุโลก)
39
฿39.00
10.66
18.84
12.86
-4.70
37.66
07
KK(ขอนแก่น)
40
฿40.00
13.07
24.93
8.74
-9.32
37.42
07
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
7.08
22.94
14.41
-7.28
37.15
02
DG(มหาสารคาม)
42
฿42.00
20.96
21.44
10.50
-16.03
36.87