ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 1
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
21.28
30.00
20.38
-2.80
68.86
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
17.79
28.27
17.10
-6.04
57.12
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
13.63
29.70
14.82
-3.37
54.78
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
11.56
28.96
13.92
-4.86
49.58
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
12.87
26.86
13.53
-10.49
42.77
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
12.12
25.37
14.25
-10.56
41.18
DG(มหาสารคาม)
7
฿7.00
16.58
25.25
13.03
-14.27
40.59
LC(เลย)
8
฿8.00
8.89
27.93
14.11
-10.87
40.06
SB(สระบุรี)
9
฿9.00
15.11
29.08
10.21
-17.55
36.85
CT(อุดร)
10
฿10.00
12.38
25.25
13.76
-15.49
35.90
CB(ชลบุรี)
11
฿11.00
17.56
22.40
12.31
-23.32
28.95
KP(กำแพงเพชร)
12
฿12.00
12.24
22.05
9.86
-17.28
26.87
KK(ขอนแก่น)
13
฿13.00
6.91
27.34
9.71
-17.94
26.02
UB(อุบลราชธานี)
14
฿14.00
9.66
25.56
12.04
-26.30
20.96
KR(โคราช)
15
฿15.00
9.44
19.89
9.10
-21.51
16.92
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
8.19
21.08
9.45
-24.66
14.06
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
8.08
19.40
7.39
-22.98
11.89
NR(ด่านขุนทด)
18
฿18.00
9.05
18.43
7.71
-26.46
8.73
MD(มุกดาหาร)
19
฿19.00
.00
-69.62
.30
-385.12
-454.44