ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
32.13
29.93
21.98
-2.89
81.16
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
24.95
27.67
18.35
-5.44
65.53
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
24.40
29.13
16.46
-4.65
65.35
LC(เลย)
4
฿4.00
24.82
28.11
16.12
-4.14
64.92
SK(สกลนคร)
5
฿5.00
23.41
28.74
16.63
-3.92
64.86
KP(กำแพงเพชร)
6
฿6.00
25.92
29.27
6.83
-.04
61.98
PB(เพชรบูรณ์)
7
฿7.00
22.59
26.72
17.05
-6.54
59.82
CT(อุดร)
8
฿8.00
18.68
28.03
14.96
-7.27
54.40
CB(ชลบุรี)
9
฿9.00
20.54
25.46
12.75
-7.98
50.77
SR(สุรินทร์)
10
฿10.00
21.91
25.98
13.48
-12.50
48.87
UB(อุบลราชธานี)
11
฿11.00
17.14
24.81
15.41
-13.05
44.32
KK(ขอนแก่น)
12
฿12.00
16.66
26.18
11.52
-11.64
42.71
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
22.28
22.66
16.10
-20.03
41.01
NR(ด่านขุนทด)
14
฿14.00
14.10
23.46
9.11
-9.73
36.95
MP(เมืองพล)
15
฿15.00
15.14
25.20
10.33
-14.73
35.94
SB(สระบุรี)
16
฿16.00
15.82
22.28
12.88
-15.92
35.06
KR(โคราช)
17
฿17.00
15.59
23.31
10.77
-14.76
34.91
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
15.75
20.82
11.22
-13.41
34.38
MD(มุกดาหาร)
19
฿19.00
17.30
20.86
12.53
-34.26
16.43