ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
09/03/2558
01/03/2558
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
DG (อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
21.41
28.80
17.79
-5.87
62.13
DG (สกลนคร)
2
฿2.00
16.07
28.70
15.19
-4.24
55.72
GS(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
17.45
27.60
15.19
-5.62
54.62
DG (เพชรบูรณ์)
4
฿4.00
18.71
26.50
16.45
-9.25
52.41
DG(มุกดาหาร)
5
฿5.00
23.11
24.62
14.80
-11.19
51.34
CT(พิษณุโลก)
6
฿6.00
13.73
29.44
13.83
-7.03
49.97
CT(อุดร)
7
฿7.00
13.69
29.30
12.87
-6.35
49.51
SB (สระบุรี)
8
฿8.00
14.73
30.00
10.59
-6.08
49.24
KK (ขอนแก่น)
9
฿9.00
16.20
29.65
13.24
-12.04
47.05
CT ลำปาง
10
฿10.00
15.54
28.27
12.43
-11.36
44.88
NR(นครราชสีมา)
11
฿11.00
9.26
27.02
9.01
-1.79
43.50
GS(สุรินทร์)
12
฿12.00
13.77
26.59
13.14
-10.18
43.32
DG(เมืองพล)
13
฿13.00
14.37
23.37
14.09
-12.04
39.79
GS (โคราช )
14
฿14.00
10.35
24.18
12.88
-9.75
37.66
DG(มหาสารคาม)
15
฿15.00
13.49
25.50
12.93
-14.77
37.15
GS(สาขาร้อยเอ็ด)
16
฿16.00
8.58
25.36
9.56
-13.06
30.44
GS (เชียงใหม่)
17
฿17.00
10.09
23.65
8.44
-17.35
24.83
DG (เลย)
18
฿18.00
10.61
20.17
9.80
-37.12
3.46