ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
DG (อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
25.99
26.62
18.36
-9.00
61.96
DG (สกลนคร)
2
฿2.00
19.23
27.93
14.41
-7.39
54.18
GS(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
21.32
26.93
15.37
-9.44
54.17
NR(นครราชสีมา)
4
฿4.00
14.72
29.28
10.49
-1.15
53.35
DG (เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
22.42
24.14
16.38
-14.79
48.15
GS (โคราช )
6
฿6.00
19.52
23.77
13.75
-12.87
44.17
GS(สุรินทร์)
7
฿7.00
20.46
23.41
14.72
-15.33
43.26
CT(พิษณุโลก)
8
฿8.00
18.98
25.41
12.42
-17.02
39.79
CT(อุดร)
9
฿9.00
16.92
28.13
11.29
-19.27
37.07
CT ลำปาง
10
฿10.00
14.18
25.06
10.62
-13.11
36.75
SB (สระบุรี)
11
฿11.00
12.78
27.29
8.95
-13.72
35.30
DG(มุกดาหาร)
12
฿12.00
20.27
23.34
11.54
-25.45
29.69
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
18.77
25.49
12.61
-28.40
28.47
KK (ขอนแก่น)
14
฿14.00
15.05
22.39
12.06
-21.33
28.16
DG(เมืองพล)
15
฿15.00
18.91
22.83
11.01
-27.88
24.87
GS(สาขาร้อยเอ็ด)
16
฿16.00
13.63
22.38
9.79
-21.88
23.92
GS (เชียงใหม่)
17
฿17.00
12.85
20.65
10.17
-24.12
19.56
DG (เลย)
18
฿18.00
15.09
16.02
12.10
-37.86
5.35
CT (นครปฐม)
19
฿19.00
.00
-12.04
1.15
-3,946.73
-3,957.62