ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
DG (อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
18.04
26.61
18.94
-8.67
54.92
GS(อุบลราชธานี)
2
฿2.00
16.29
26.46
15.64
-10.82
47.57
DG (สกลนคร)
3
฿3.00
12.56
26.75
14.04
-7.89
45.46
NR(นครราชสีมา)
4
฿4.00
4.65
30.00
9.04
-.50
43.19
DG (เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
17.46
20.39
16.74
-13.41
41.18
GS(สุรินทร์)
6
฿6.00
15.38
22.21
15.41
-14.91
38.09
GS (โคราช )
7
฿7.00
9.42
23.20
13.68
-14.55
31.75
CT ลำปาง
8
฿8.00
3.49
28.46
10.36
-14.66
27.65
CT(พิษณุโลก)
9
฿9.00
12.22
22.08
12.40
-20.70
26.00
SB (สระบุรี)
10
฿10.00
7.39
25.81
8.12
-19.37
21.95
CT(อุดร)
11
฿11.00
14.87
25.23
11.28
-31.86
19.52
DG (เลย)
12
฿12.00
18.88
15.62
15.40
-30.94
18.96
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
17.07
21.58
12.63
-34.01
17.27
KK (ขอนแก่น)
14
฿14.00
6.90
20.64
12.36
-22.70
17.20
GS (เชียงใหม่)
15
฿15.00
8.01
19.10
10.21
-22.63
14.69
GS(สาขาร้อยเอ็ด)
16
฿16.00
7.94
22.17
9.91
-26.05
13.97
DG(มุกดาหาร)
17
฿17.00
16.62
20.34
11.10
-38.71
9.35
DG(เมืองพล)
18
฿18.00
11.46
19.39
10.09
-36.71
4.23
CT (นครปฐม)
19
฿19.00
.00
-17.28
3.33
-274.67
-288.62