ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
06
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.53
27.48
21.71
-.05
79.67
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
28.86
25.98
25.30
-2.91
77.23
03
MD(มุกดาหาร)
3
฿3.00
31.42
19.55
22.52
-5.37
68.11
01
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
21.71
26.78
19.40
-1.02
66.87
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
22.04
26.26
18.08
-1.16
65.21
01
SB(สระบุรี)
6
฿6.00
21.42
23.65
19.00
-1.19
62.89
01
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
21.52
25.23
19.51
-4.85
61.42
02
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
21.28
25.39
17.24
-2.77
61.14
02
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
20.58
27.25
14.90
-3.23
59.50
08
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
19.33
26.56
15.80
-2.20
59.49
06
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
19.26
27.84
14.57
-2.39
59.28
07
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
21.79
26.42
15.09
-5.07
58.23
03
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
21.55
25.40
17.71
-6.82
57.83
10
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
22.09
24.77
15.56
-5.53
56.89
07
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
20.72
25.29
17.71
-8.38
55.34
09
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
14.90
26.02
16.78
-3.33
54.37
06
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
22.29
23.09
17.60
-8.77
54.20
05
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
15.81
26.57
12.80
-1.34
53.83
10
CT(อุดร)
19
฿19.00
20.18
25.02
11.24
-3.13
53.31
01
PB(เพชรบูรณ์)
20
฿20.00
19.12
26.86
14.55
-7.33
53.20
03
PL(พิษณุโลก)
21
฿21.00
15.68
26.65
13.30
-2.68
52.95
01
KK(ขอนแก่น)
22
฿22.00
18.84
25.82
12.04
-4.30
52.41
03
LC(เลย)
23
฿23.00
13.39
24.95
15.43
-1.66
52.11
02
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
14.16
25.90
12.20
-3.26
48.99
07
CT(อุดร)
25
฿25.00
20.49
23.60
11.78
-7.30
48.57
01
LP(ลำปาง)
26
฿26.00
11.16
28.95
10.40
-2.90
47.61
07
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
11.15
25.97
11.30
-2.34
46.07
09
PL(พิษณุโลก)
28
฿28.00
18.68
19.91
13.31
-6.37
45.52
03
PB(เพชรบูรณ์)
29
฿29.00
16.62
24.56
14.19
-10.33
45.05
05
SR(สุรินทร์)
30
฿30.00
19.38
18.37
17.08
-9.81
45.02
02
KP(กำแพงเพชร)
31
฿31.00
16.55
24.05
13.43
-9.11
44.91
05
DG(มหาสารคาม)
32
฿32.00
18.78
22.43
14.97
-11.42
44.77
05
PL(พิษณุโลก)
33
฿33.00
15.79
26.24
10.99
-8.25
44.77
03
SK(สกลนคร)
34
฿34.00
11.89
25.47
11.61
-4.52
44.44
02
PL(พิษณุโลก)
35
฿35.00
18.57
23.19
11.83
-9.73
43.86
08
PL(พิษณุโลก)
36
฿36.00
16.39
21.39
14.82
-8.90
43.70
02
UB(อุบลราชธานี)
37
฿37.00
12.66
26.21
13.31
-8.64
43.54
11
CT(อุดร)
38
฿38.00
15.13
22.87
15.43
-10.27
43.16
07
SR(สุรินทร์)
39
฿39.00
14.46
21.63
14.38
-8.12
42.36
03
KP(กำแพงเพชร)
40
฿40.00
14.49
21.86
13.61
-8.88
41.09
03
UB(อุบลราชธานี)
41
฿41.00
12.49
22.89
13.99
-8.33
41.03
03
KK(ขอนแก่น)
42
฿42.00
11.96
27.51
9.31
-8.25
40.54
03
SB(สระบุรี)
43
฿43.00
14.65
22.41
9.23
-5.92
40.37
02
LP(ลำปาง)
44
฿44.00
11.95
25.45
10.40
-7.64
40.15
09
LP(ลำปาง)
45
฿45.00
15.65
22.72
15.82
-14.16
40.03
07
KK(ขอนแก่น)
46
฿46.00
13.18
24.51
8.60
-6.69
39.60
04
PB(เพชรบูรณ์)
47
฿47.00
13.31
23.06
12.17
-9.06
39.48
08
UB(อุบลราชธานี)
48
฿48.00
13.49
23.77
14.47
-12.34
39.40
01
CT(อุดร)
49
฿49.00
12.59
23.29
12.95
-9.54
39.29