ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
26.64
29.46
21.49
-3.90
73.69
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
22.66
27.86
16.75
-6.03
61.24
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
17.01
29.10
15.54
-3.49
58.16
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
17.37
29.31
15.63
-6.23
56.07
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
19.36
28.93
15.53
-8.40
55.42
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
16.10
26.63
16.34
-11.43
47.63
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
15.64
23.19
15.59
-10.54
43.88
KP(กำแพงเพชร)
8
฿8.00
16.45
25.26
13.43
-11.61
43.53
CT(อุดร)
9
฿9.00
15.82
25.02
13.44
-12.34
41.94
KK(ขอนแก่น)
10
฿10.00
13.89
27.56
9.90
-11.09
40.26
MD(มุกดาหาร)
11
฿11.00
16.78
18.96
14.60
-11.01
39.33
LC(เลย)
12
฿12.00
9.97
27.45
11.53
-11.45
37.50
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
16.01
20.53
13.17
-15.77
33.94
SB(สระบุรี)
14
฿14.00
15.32
21.51
11.74
-17.41
31.16
CB(ชลบุรี)
15
฿15.00
12.78
20.34
12.28
-16.22
29.17
NR(ด่านขุนทด)
16
฿16.00
9.79
18.21
8.18
-20.25
15.93
MP(เมืองพล)
17
฿17.00
8.55
18.12
9.12
-26.23
9.56
KR(โคราช)
18
฿18.00
9.35
12.74
8.42
-25.45
5.07
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
7.93
15.79
10.78
-33.98
.52