ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
07/09/2563
01/09/2563
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.62
23.41
18.73
-1.54
71.22
UB(อุบลราชธานี)
2
฿2.00
19.10
24.82
18.07
-1.49
60.50
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
15.50
30.00
13.06
-2.36
56.20
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
19.60
25.23
13.41
-3.59
54.65
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
11.69
26.90
14.72
-3.07
50.24
CT(อุดร)
6
฿6.00
13.80
25.34
14.15
-3.58
49.71
LC(เลย)
7
฿7.00
13.78
23.69
15.06
-3.03
49.50
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
13.47
24.55
12.61
-2.74
47.89
GS(ร้อยเอ็ด)
9
฿9.00
16.95
25.12
7.30
-2.02
47.35
SR(สุรินทร์)
10
฿10.00
10.86
25.47
12.52
-1.54
47.31
NW(นครสวรรค์)
11
฿11.00
19.26
22.93
11.88
-7.22
46.85
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
13.29
22.30
10.70
-2.99
43.30
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
13.31
22.39
7.99
-2.36
41.33
KP(กำแพงเพชร)
14
฿14.00
11.79
21.52
13.03
-5.36
40.98
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
9.68
27.17
7.01
-4.43
39.43
KR(โคราช)
16
฿16.00
7.60
28.07
4.30
-1.05
38.92
PB(เพชรบูรณ์)
17
฿17.00
9.47
21.14
10.72
-4.05
37.28
MH(มุกดาหาร)
18
฿18.00
11.40
19.97
10.62
-6.21
35.78