ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
07/06/2564
01/06/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
04
LP(ลำปาง)
1
฿1.00
40.00
20.89
23.23
-3.80
80.32
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
40.00
19.65
21.37
-4.64
76.38
14
CT(อุดร)
3
฿3.00
31.64
21.55
22.07
-3.44
71.82
05
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
26.74
19.43
22.61
-3.19
65.59
07
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
31.15
21.26
13.57
-4.29
61.69
01
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
28.30
21.35
15.53
-4.73
60.45
03
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
27.80
20.69
14.16
-2.37
60.28
01
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
31.61
18.12
13.29
-2.79
60.23
10
CT(อุดร)
9
฿9.00
27.27
19.60
15.17
-2.07
59.97
03
LC(เลย)
10
฿10.00
21.73
18.57
20.46
-2.89
57.87
04
NW(นครสวรรค์)
11
฿11.00
30.12
16.87
14.25
-3.95
57.29
08
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
22.79
18.87
13.27
-1.19
53.74
03
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
17.74
19.31
19.61
-3.89
52.77
09
SB(สระบุรี)
14
฿14.00
30.16
19.35
7.36
-4.82
52.05
05
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
22.19
22.46
11.93
-4.68
51.90
02
MH(มุกดาหาร)
16
฿16.00
36.00
12.97
14.78
-11.98
51.77
07
CT(อุดร)
17
฿17.00
9.36
30.00
14.30
-2.85
50.81
06
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
21.78
17.94
16.66
-5.82
50.56
03
SR(สุรินทร์)
19
฿19.00
20.22
19.65
13.97
-4.50
49.34
11
CT(อุดร)
20
฿20.00
18.29
18.88
13.68
-2.10
48.75
02
LP(ลำปาง)
21
฿21.00
21.25
14.42
15.26
-3.62
47.31
01
CT(อุดร)
22
฿22.00
20.29
20.21
12.19
-5.78
46.91
02
UT(อุตรดิตถ์)
23
฿23.00
13.80
19.60
15.49
-2.46
46.43
08
CT(อุดร)
24
฿24.00
22.78
18.82
11.01
-6.21
46.40
08
UB(อุบลราชธานี)
25
฿25.00
20.83
16.80
12.85
-4.97
45.51
01
PB(เพชรบูรณ์)
26
฿26.00
14.86
18.24
15.16
-2.95
45.31
03
CT(อุดร)
27
฿27.00
9.40
26.31
17.21
-7.95
44.97
04
LC(เลย)
28
฿28.00
11.41
20.70
16.84
-3.99
44.96
06
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
14.88
21.60
12.58
-4.24
44.82
01
MH(มุกดาหาร)
30
฿30.00
19.30
17.21
10.73
-4.56
42.68
05
LC(เลย)
31
฿31.00
13.86
18.08
13.72
-3.38
42.28
02
KP(กำแพงเพชร)
32
฿32.00
10.81
19.13
11.27
-.86
40.35
07
UT(อุตรดิตถ์)
33
฿33.00
15.76
18.10
12.93
-7.04
39.75
02
UB(อุบลราชธานี)
34
฿34.00
15.93
16.84
13.42
-6.47
39.72
07
SK(สกลนคร)
35
฿35.00
22.27
13.64
13.72
-10.70
38.93
05
KK(ขอนแก่น)
36
฿36.00
11.22
20.12
11.86
-4.42
38.78
02
MP(เมืองพล)
37
฿37.00
11.42
22.24
6.02
-2.07
37.61
02
DG(มหาสารคาม)
38
฿38.00
11.41
18.53
13.04
-5.40
37.58
01
PL(พิษณุโลก)
38
฿38.00
13.84
18.24
17.01
-11.51
37.58
09
LP(ลำปาง)
39
฿39.00
17.31
16.56
13.79
-11.13
36.53
06
SR(สุรินทร์)
40
฿40.00
9.41
21.30
12.02
-6.47
36.26
04
UT(อุตรดิตถ์)
41
฿41.00
10.90
20.60
11.94
-7.54
35.90