ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
07/06/2564
01/06/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
25.75
26.83
19.51
-4.59
67.50
UB(อุบลราชธานี)
2
฿2.00
27.09
26.13
15.21
-4.12
64.31
CT(อุดร)
3
฿3.00
21.27
30.00
16.07
-4.70
62.64
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
22.40
24.49
15.24
-5.94
56.19
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
15.32
25.67
13.99
-5.58
49.40
LC(เลย)
6
฿6.00
12.45
24.38
15.98
-6.04
46.77
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
16.10
23.47
12.75
-8.09
44.23
MH(มุกดาหาร)
8
฿8.00
24.58
19.25
12.12
-13.15
42.80
MP(เมืองพล)
9
฿9.00
8.71
29.89
6.62
-6.74
38.48
GS(ร้อยเอ็ด)
10
฿10.00
9.84
25.65
8.12
-5.74
37.87
SB(สระบุรี)
11
฿11.00
16.18
24.12
7.34
-10.15
37.49
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
10.30
26.27
11.11
-10.64
37.04
KP(กำแพงเพชร)
13
฿13.00
7.35
24.04
10.51
-6.28
35.62
KK(ขอนแก่น)
14
฿14.00
8.67
23.82
10.33
-7.21
35.61
DG(มหาสารคาม)
15
฿15.00
10.58
22.73
9.94
-7.94
35.31
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
14.21
21.88
11.72
-12.79
35.02
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
12.98
22.93
7.08
-8.90
34.09
CH(ชลบุรี)
18
฿18.00
12.22
28.44
7.33
-18.83
29.16
KR(โคราช)
19
฿19.00
13.42
23.18
6.07
-14.93
27.74