ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
07/05/2561
02/05/2561
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
07
UB(อุบลราชธานี)
1
฿1.00
40.00
17.41
23.39
-2.96
77.84
04
MD(มุกดาหาร)
2
฿2.00
37.64
22.78
16.47
-4.25
72.64
05
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
29.49
19.77
18.79
-1.19
66.86
05
MD(มุกดาหาร)
4
฿4.00
29.45
26.20
22.01
-11.74
65.92
08
SK(สกลนคร)
5
฿5.00
30.70
19.13
17.53
-2.00
65.36
06
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
21.27
19.24
24.75
.00
65.26
05
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
21.28
18.66
26.55
-1.49
65.00
01
PL(พิษณุโลก)
8
฿8.00
24.54
18.21
22.44
-.92
64.27
03
MD(มุกดาหาร)
9
฿9.00
40.00
17.73
30.00
-24.16
63.57
02
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
30.27
18.85
16.53
-2.22
63.43
03
LC(เลย)
11
฿11.00
22.09
18.76
21.73
-2.44
60.14
02
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
31.10
15.42
15.05
-5.71
55.86
07
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
26.18
17.30
17.16
-5.05
55.59
09
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
24.14
17.43
15.85
-3.25
54.17
05
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
25.36
16.30
16.89
-4.71
53.84
01
MD(มุกดาหาร)
16
฿16.00
24.54
23.24
14.94
-9.04
53.68
02
PB(เพชรบูรณ์)
17
฿17.00
21.68
17.54
15.72
-3.42
51.52
02
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
14.73
19.05
19.27
-1.77
51.28
02
CT(อุดร)
19
฿19.00
21.27
18.84
16.11
-5.94
50.28
07
LC(เลย)
20
฿20.00
25.36
15.60
13.51
-4.36
50.11
04
LP(ลำปาง)
21
฿21.00
12.27
20.84
17.08
-.21
49.98
07
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
21.28
16.73
13.30
-2.40
48.91
03
UT(อุตรดิตถ์)
23
฿23.00
15.54
16.57
19.55
-4.56
47.10
07
CT(อุดร)
24
฿24.00
21.27
18.66
13.48
-7.01
46.40
03
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
18.82
17.34
12.99
-3.49
45.66
06
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
14.73
17.91
16.19
-3.74
45.09
02
MD(มุกดาหาร)
27
฿27.00
21.27
20.54
14.80
-11.70
44.91
02
PL(พิษณุโลก)
28
฿28.00
17.18
20.77
16.15
-9.47
44.63
01
CT(อุดร)
29
฿29.00
24.54
14.75
12.61
-7.55
44.35
10
CT(อุดร)
30
฿30.00
27.82
17.74
14.76
-16.00
44.32
04
PB(เพชรบูรณ์)
31
฿31.00
13.91
19.16
16.14
-4.95
44.26
09
PL(พิษณุโลก)
32
฿32.00
18.82
17.55
16.04
-8.48
43.93
01
UT(อุตรดิตถ์)
33
฿33.00
12.27
17.64
16.69
-2.92
43.68
05
DG(มหาสารคาม)
34
฿34.00
21.27
14.23
15.63
-9.05
42.08
06
PL(พิษณุโลก)
35
฿35.00
18.00
15.91
17.60
-9.79
41.72
03
KP(กำแพงเพชร)
36
฿36.00
17.61
16.63
13.37
-6.32
41.29
11
CT(อุดร)
37
฿37.00
9.00
21.04
17.08
-6.16
40.96
03
KK(ขอนแก่น)
38
฿38.00
21.27
17.64
17.65
-15.62
40.94
02
LP(ลำปาง)
39
฿39.00
14.73
17.41
12.25
-3.74
40.65
01
LP(ลำปาง)
40
฿40.00
9.00
30.00
12.27
-11.88
39.39
05
PB(เพชรบูรณ์)
41
฿41.00
11.45
18.82
13.69
-4.66
39.30
08
CT(อุดร)
42
฿42.00
20.86
13.42
13.19
-8.27
39.20