ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 1
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.11
27.87
24.15
-5.12
77.01
DG(มหาสารคาม)
2
฿2.00
32.16
24.79
17.14
-11.96
62.13
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
20.21
27.59
15.40
-3.88
59.32
LC(เลย)
4
฿4.00
21.53
28.23
13.81
-8.36
55.21
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
16.63
26.83
18.17
-7.05
54.58
PB(เพชรบูรณ์)
6
฿6.00
18.99
24.55
17.02
-9.18
51.38
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
18.22
26.10
14.08
-8.55
49.85
CT(อุดร)
8
฿8.00
14.33
28.74
13.98
-9.32
47.73
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
8.17
30.00
14.76
-6.34
46.59
MP(เมืองพล)
10
฿10.00
21.93
25.07
10.57
-12.88
44.69
GS(ร้อยเอ็ด)
11
฿11.00
12.81
25.86
11.65
-7.50
42.82
KK(ขอนแก่น)
12
฿12.00
15.39
27.63
14.07
-15.72
41.37
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
11.29
25.56
14.03
-9.98
40.90
MD(มุกดาหาร)
14
฿14.00
12.23
19.24
15.87
-7.68
39.66
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
10.60
23.48
12.77
-12.01
34.84
KR(โคราช)
16
฿16.00
14.46
22.66
10.98
-15.16
32.94
NR(ด่านขุนทด)
17
฿17.00
7.51
24.50
7.93
-16.62
23.32
CB(ชลบุรี)
18
฿18.00
9.30
17.43
8.42
-22.81
12.34