ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
33.30
18.72
23.68
-3.91
71.78
03
LC(เลย)
2
฿2.00
31.35
18.56
22.03
-3.34
68.60
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
28.83
19.88
20.98
-3.72
65.97
03
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
31.37
18.65
19.32
-3.78
65.56
06
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
31.26
17.96
21.14
-5.22
65.15
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
26.67
20.16
21.16
-3.40
64.60
01
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
30.59
19.70
16.24
-4.55
61.99
02
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
26.07
19.05
17.50
-2.78
59.85
07
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
28.12
19.65
14.83
-3.47
59.12
03
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
23.02
19.58
15.46
-2.27
55.80
04
LC(เลย)
11
฿11.00
20.59
19.40
16.84
-2.14
54.69
10
CT(อุดร)
12
฿12.00
20.40
20.14
15.44
-1.77
54.21
06
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
21.15
21.26
13.65
-3.08
52.98
06
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
22.13
19.72
15.39
-4.92
52.32
03
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
21.80
21.00
13.67
-4.25
52.22
01
PB(เพชรบูรณ์)
16
฿16.00
21.42
18.44
15.69
-3.46
52.09
05
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
19.68
22.16
12.80
-3.62
51.01
02
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
20.43
18.85
15.57
-3.85
51.00
06
SR(สุรินทร์)
19
฿19.00
21.71
19.93
13.08
-5.29
49.43
07
CT(อุดร)
20
฿20.00
17.22
21.28
13.01
-3.10
48.41
01
CT(อุดร)
21
฿21.00
22.67
19.48
12.32
-6.28
48.19
02
DG(มหาสารคาม)
22
฿22.00
22.15
17.09
13.30
-5.44
47.10
02
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
21.55
17.40
14.52
-6.57
46.90
01
MH(มุกดาหาร)
24
฿24.00
21.92
18.36
10.87
-4.45
46.70
05
KK(ขอนแก่น)
25
฿25.00
18.02
18.91
12.85
-3.34
46.44
09
SB(สระบุรี)
26
฿26.00
22.06
17.77
7.75
-2.59
44.99
11
CT(อุดร)
27
฿27.00
14.81
18.23
14.20
-3.00
44.24
01
UB(อุบลราชธานี)
28
฿28.00
18.08
17.03
12.94
-3.86
44.19
08
SK(สกลนคร)
29
฿29.00
17.16
16.82
12.22
-2.60
43.59
09
DG(มหาสารคาม)
30
฿30.00
17.34
18.86
10.15
-2.96
43.39
02
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
18.56
17.95
11.02
-4.31
43.21
03
CT(อุดร)
32
฿32.00
17.17
19.35
15.40
-8.94
42.97
02
MH(มุกดาหาร)
33
฿33.00
27.56
13.41
14.18
-12.19
42.96
07
UT(อุตรดิตถ์)
34
฿34.00
19.06
16.82
13.59
-6.65
42.82
04
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
19.06
19.55
11.60
-8.30
41.91
01
MP(เมืองพล)
36
฿36.00
17.44
18.11
8.96
-2.80
41.70
08
UB(อุบลราชธานี)
37
฿37.00
19.22
16.15
12.91
-6.62
41.66
01
PL(พิษณุโลก)
38
฿38.00
18.28
16.28
14.58
-8.48
40.67
03
MH(มุกดาหาร)
39
฿39.00
25.07
14.26
11.66
-10.39
40.60
01
LP(ลำปาง)
40
฿40.00
13.08
20.68
7.88
-1.99
39.66
02
KP(กำแพงเพชร)
41
฿41.00
13.49
17.15
10.79
-1.78
39.65
05
KP(กำแพงเพชร)
42
฿42.00
11.77
18.27
12.10
-2.64
39.50
01
SR(สุรินทร์)
42
฿42.00
15.18
18.92
11.47
-6.07
39.50
05
SK(สกลนคร)
43
฿43.00
16.67
19.02
10.60
-6.99
39.30
04
NW(นครสวรรค์)
44
฿44.00
18.02
14.15
12.17
-5.18
39.16
05
LC(เลย)
45
฿45.00
13.47
16.92
13.38
-4.94
38.84
10
PL(พิษณุโลก)
46
฿46.00
17.19
18.10
9.80
-6.42
38.67
03
PB(เพชรบูรณ์)
47
฿47.00
13.57
24.00
9.20
-8.20
38.58