ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
31.66
25.44
20.14
-4.85
72.40
UB(อุบลราชธานี)
2
฿2.00
25.25
25.76
16.06
-4.24
62.84
CT(อุดร)
3
฿3.00
21.53
27.41
15.66
-4.93
59.68
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
21.36
27.30
14.42
-5.27
57.80
LC(เลย)
5
฿5.00
21.85
23.61
16.28
-6.32
55.42
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
19.60
23.79
14.23
-7.15
50.47
MH(มุกดาหาร)
7
฿7.00
26.92
20.48
12.35
-12.81
46.94
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
17.83
23.32
12.31
-8.52
44.94
KK(ขอนแก่น)
9
฿9.00
15.19
24.47
11.32
-7.42
43.56
MP(เมืองพล)
10
฿10.00
13.49
27.24
7.50
-5.15
43.07
KP(กำแพงเพชร)
11
฿11.00
15.58
23.11
11.21
-6.96
42.93
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
18.21
22.36
10.33
-8.16
42.73
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
14.34
25.84
11.01
-11.26
39.93
GS(ร้อยเอ็ด)
14
฿14.00
13.74
23.88
8.48
-6.50
39.59
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
17.32
23.09
7.60
-9.16
38.85
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
15.58
21.55
10.86
-12.45
35.55
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
14.03
22.15
7.14
-8.45
34.87
KR(โคราช)
18
฿18.00
12.74
25.63
6.00
-12.94
31.43
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
9.04
25.74
6.82
-20.00
21.60