ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
05/07/2564
29/06/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
12.27
23.60
-4.54
71.33
03
LC(เลย)
2
฿2.00
40.00
12.54
22.10
-3.52
71.12
03
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
40.00
12.41
20.46
-3.97
68.90
14
CT(อุดร)
4
฿4.00
38.46
12.31
21.34
-3.69
68.42
01
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
40.00
12.46
18.05
-3.93
66.58
04
LC(เลย)
6
฿6.00
33.82
13.26
18.40
-1.72
63.76
02
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
26.68
12.95
17.99
-3.28
54.34
02
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
30.53
13.68
12.74
-3.98
52.97
01
CT(อุดร)
9
฿9.00
27.12
15.43
13.84
-6.20
50.19
04
LP(ลำปาง)
10
฿10.00
17.15
14.14
21.05
-3.52
48.82
03
MH(มุกดาหาร)
11
฿11.00
39.04
8.15
11.15
-10.26
48.08
03
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
13.32
30.00
11.59
-7.82
47.09
01
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
20.46
13.26
16.75
-4.14
46.33
07
UB(อุบลราชธานี)
14
฿14.00
19.50
12.83
15.32
-1.86
45.79
03
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
20.92
15.11
13.63
-4.14
45.52
05
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
19.07
14.25
12.52
-1.86
43.98
03
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
16.66
13.69
15.89
-2.55
43.69
05
KP(กำแพงเพชร)
18
฿18.00
19.05
14.50
13.60
-3.61
43.54
02
DG(มหาสารคาม)
19
฿19.00
23.79
10.80
13.52
-5.91
42.20
10
CT(อุดร)
20
฿20.00
13.29
13.90
16.35
-1.39
42.15
04
UT(อุตรดิตถ์)
21
฿21.00
26.67
10.49
12.22
-9.51
39.87
02
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
15.26
12.25
16.65
-4.45
39.71
06
SK(สกลนคร)
23
฿23.00
16.67
13.05
13.88
-4.89
38.71
02
KP(กำแพงเพชร)
24
฿24.00
20.46
10.53
10.57
-3.09
38.47
03
CT(อุดร)
25
฿25.00
21.43
11.04
14.54
-9.21
37.80
07
UT(อุตรดิตถ์)
26
฿26.00
19.52
10.80
14.18
-6.79
37.71
07
LC(เลย)
27
฿27.00
26.63
9.53
13.73
-12.21
37.68
04
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
18.58
13.79
11.59
-7.21
36.75
06
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
12.39
13.64
13.12
-2.46
36.69
09
DG(มหาสารคาม)
30
฿30.00
16.21
12.72
10.37
-2.70
36.60
05
LC(เลย)
31
฿31.00
16.71
11.14
15.13
-6.79
36.19
07
CT(อุดร)
32
฿32.00
15.21
11.79
12.94
-3.80
36.14
10
PL(พิษณุโลก)
33
฿33.00
20.01
11.51
10.35
-5.81
36.06
06
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
14.74
12.27
12.86
-4.22
35.65
01
MH(มุกดาหาร)
35
฿35.00
15.73
12.79
11.21
-4.29
35.44
01
MP(เมืองพล)
36
฿36.00
15.24
12.52
10.06
-2.82
35.00
08
UB(อุบลราชธานี)
37
฿37.00
19.51
10.70
12.67
-8.08
34.80
02
PL(พิษณุโลก)
38
฿38.00
22.86
12.99
10.91
-12.03
34.73
11
CT(อุดร)
39
฿39.00
11.41
12.00
14.96
-4.12
34.25
08
DG(มหาสารคาม)
40
฿40.00
19.05
11.68
8.61
-6.57
32.77
02
UB(อุบลราชธานี)
41
฿41.00
14.25
11.22
13.86
-7.01
32.32
09
MP(เมืองพล)
42
฿42.00
17.60
11.41
7.95
-4.65
32.31