ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
05/07/2564
29/06/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
32.86
22.09
20.52
-5.19
70.28
LC(เลย)
2
฿2.00
29.06
20.71
17.18
-6.89
60.06
CT(อุดร)
3
฿3.00
21.73
23.31
16.04
-5.25
55.83
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
18.73
24.83
14.40
-4.89
53.07
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
16.77
22.80
15.79
-4.42
50.94
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
18.50
21.70
14.21
-8.37
46.04
KP(กำแพงเพชร)
7
฿7.00
19.37
21.51
11.94
-7.98
44.84
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
18.43
20.99
12.28
-9.01
42.69
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
12.93
30.00
11.88
-12.42
42.39
MP(เมืองพล)
10
฿10.00
14.69
23.31
7.91
-4.12
41.79
MH(มุกดาหาร)
11
฿11.00
23.96
17.66
12.16
-13.05
40.73
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
17.57
20.38
10.78
-8.77
39.96
KK(ขอนแก่น)
13
฿13.00
12.63
22.52
11.98
-8.09
39.04
SB(สระบุรี)
14
฿14.00
16.19
21.75
8.08
-8.50
37.52
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
17.76
19.21
10.81
-12.79
34.99
GS(ร้อยเอ็ด)
16
฿16.00
12.29
21.25
8.40
-7.36
34.58
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
13.92
19.50
7.80
-8.46
32.76
KR(โคราช)
18
฿18.00
8.29
26.83
6.05
-11.17
30.00
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
4.89
25.78
6.93
-21.37
16.23