ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
03
LC(เลย)
1
฿1.00
31.52
14.73
25.51
-1.35
70.41
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
28.13
15.29
23.97
-.75
66.64
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
26.55
15.01
22.16
-3.71
60.01
03
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
23.71
15.41
21.19
-6.13
54.19
14
CT(อุดร)
5
฿5.00
25.79
14.82
19.17
-6.21
53.58
04
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
21.36
14.87
20.54
-3.48
53.29
06
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
22.01
16.01
17.14
-5.27
49.89
02
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
20.22
14.48
17.06
-2.62
49.14
02
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
23.03
16.25
16.01
-6.27
49.02
10
CT(อุดร)
10
฿10.00
18.69
15.03
15.97
-.67
49.01
09
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
20.24
16.28
15.20
-3.32
48.39
01
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
18.02
16.17
14.05
-1.79
46.44
02
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
20.93
14.92
17.15
-6.80
46.20
04
LC(เลย)
14
฿14.00
22.87
13.86
14.64
-5.18
46.20
03
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
16.13
15.71
15.42
-2.54
44.73
05
LC(เลย)
16
฿16.00
19.53
15.22
15.13
-5.97
43.91
08
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
16.46
16.39
13.26
-3.63
42.48
02
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
21.08
14.69
14.02
-7.76
42.02
07
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
16.93
14.99
15.33
-6.39
40.85
02
DG(มหาสารคาม)
20
฿20.00
18.56
13.90
15.01
-6.69
40.78
01
KK(ขอนแก่น)
21
฿21.00
18.25
15.09
12.88
-5.61
40.60
08
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
19.52
15.73
14.38
-9.05
40.58
06
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
15.29
15.32
13.41
-3.55
40.47
01
UT(อุตรดิตถ์)
24
฿24.00
18.74
13.77
14.00
-7.50
39.01
07
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
16.96
14.50
13.20
-6.29
38.37
07
DG(มหาสารคาม)
26
฿26.00
13.88
16.23
10.15
-2.15
38.11
04
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
18.36
15.58
13.50
-9.66
37.77
01
CT(อุดร)
28
฿28.00
16.59
15.31
12.20
-6.66
37.43
01
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
14.05
14.73
14.41
-6.27
36.92
05
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
13.52
15.46
10.71
-3.36
36.33
05
KK(ขอนแก่น)
31
฿31.00
14.76
15.37
13.70
-7.84
35.99
07
LC(เลย)
32
฿32.00
19.85
11.65
13.17
-9.37
35.29
03
UB(อุบลราชธานี)
33
฿33.00
12.06
15.54
14.30
-6.64
35.26
03
CT(อุดร)
34
฿34.00
17.39
15.43
14.84
-12.62
35.04
02
KP(กำแพงเพชร)
35
฿35.00
12.21
16.20
10.43
-4.01
34.82
06
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
15.26
13.75
13.12
-7.95
34.18
03
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
12.96
15.67
9.99
-4.50
34.12
07
CT(อุดร)
38
฿38.00
14.62
15.64
11.79
-7.95
34.10
01
MH(มุกดาหาร)
39
฿39.00
9.91
15.95
10.26
-2.11
34.00
01
LP(ลำปาง)
40
฿40.00
8.78
18.94
9.21
-3.00
33.94
11
CT(อุดร)
41
฿41.00
10.15
15.28
11.92
-3.57
33.78
01
PL(พิษณุโลก)
42
฿42.00
20.16
11.99
17.52
-16.02
33.65
05
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
13.79
13.99
13.01
-8.10
32.69
01
SR(สุรินทร์)
44
฿44.00
14.07
14.55
12.47
-8.47
32.61
09
DG(มหาสารคาม)
45
฿45.00
11.88
14.91
9.03
-3.75
32.07
08
DG(มหาสารคาม)
46
฿46.00
12.37
15.63
8.11
-4.51
31.60
03
MH(มุกดาหาร)
47
฿47.00
15.87
14.98
11.06
-10.77
31.14
07
GS(ร้อยเอ็ด)
48
฿48.00
9.47
17.97
6.56
-3.52
30.48