ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
23.53
23.00
20.28
-6.52
60.28
LC(เลย)
2
฿2.00
24.35
21.63
17.45
-5.78
57.65
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
19.38
25.27
15.63
-6.64
53.64
UB(อุบลราชธานี)
4
฿4.00
18.68
23.62
16.93
-5.66
53.57
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
18.43
23.48
15.18
-8.01
49.08
CT(อุดร)
6
฿6.00
17.55
23.38
14.89
-8.86
46.95
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
14.41
22.97
12.00
-8.63
40.75
KP(กำแพงเพชร)
8
฿8.00
13.21
23.30
11.33
-7.78
40.06
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
13.64
23.04
10.69
-7.41
39.96
MH(มุกดาหาร)
10
฿10.00
14.13
21.87
11.20
-7.59
39.61
KK(ขอนแก่น)
11
฿11.00
13.26
24.77
11.25
-12.35
36.92
GS(ร้อยเอ็ด)
12
฿12.00
10.82
29.42
7.67
-11.98
35.93
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
12.08
22.29
9.89
-9.32
34.94
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
14.11
21.92
12.26
-17.45
30.84
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
8.92
24.60
6.37
-15.20
24.69
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
7.10
21.16
6.06
-18.42
15.89
CH(ชลบุรี)
17
฿17.00
7.49
19.56
7.74
-24.01
10.78
KR(โคราช)
18
฿18.00
8.07
24.18
6.20
-29.93
8.53
NW(นครสวรรค์)
19
฿19.00
11.28
21.88
8.47
-34.98
6.65