ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
05/04/2564
30/03/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
40.00
22.32
25.83
-1.27
86.88
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
31.47
23.23
21.20
-3.30
72.60
05
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
25.58
23.43
23.83
-.60
72.24
02
UB(อุบลราชธานี)
4
฿4.00
32.77
20.81
19.82
-1.75
71.65
14
CT(อุดร)
5
฿5.00
33.70
23.48
19.95
-5.52
71.61
05
LC(เลย)
6
฿6.00
34.15
23.72
16.28
-3.63
70.52
02
LP(ลำปาง)
7
฿7.00
30.53
25.74
16.58
-4.55
68.30
02
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
29.36
23.11
19.70
-5.72
66.45
09
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
25.57
27.52
15.02
-2.20
65.91
01
KK(ขอนแก่น)
10
฿10.00
27.30
24.25
14.12
-5.11
60.56
09
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
33.28
28.44
11.63
-12.79
60.56
01
UT(อุตรดิตถ์)
11
฿11.00
31.43
21.14
14.90
-7.01
60.46
08
UB(อุบลราชธานี)
12
฿12.00
27.01
23.40
16.64
-6.75
60.30
07
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
25.60
22.13
17.31
-5.48
59.56
04
LP(ลำปาง)
14
฿14.00
18.84
23.73
20.65
-4.38
58.84
04
LC(เลย)
15
฿15.00
28.31
20.46
14.98
-5.34
58.41
03
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
16.14
25.60
21.46
-5.69
57.51
10
CT(อุดร)
17
฿17.00
17.07
22.50
15.60
-.97
54.20
03
KK(ขอนแก่น)
18
฿18.00
23.71
22.63
11.32
-3.64
54.02
07
SR(สุรินทร์)
19
฿19.00
20.60
28.56
14.32
-9.50
53.98
01
PB(เพชรบูรณ์)
20
฿20.00
16.21
23.74
14.19
-.90
53.24
06
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
16.59
23.88
15.60
-3.07
53.00
08
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
16.57
24.55
13.05
-2.44
51.73
06
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
14.85
25.66
14.51
-3.36
51.66
11
CT(อุดร)
24
฿24.00
18.88
24.09
12.15
-3.90
51.22
03
KP(กำแพงเพชร)
25
฿25.00
28.71
21.63
9.77
-9.11
51.00
01
PL(พิษณุโลก)
26
฿26.00
28.71
20.46
17.05
-17.69
48.53
01
CT(อุดร)
27
฿27.00
16.67
22.72
11.30
-2.34
48.35
03
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
12.61
23.51
14.76
-2.56
48.32
04
SR(สุรินทร์)
29
฿29.00
18.88
23.59
14.85
-9.42
47.90
07
DG(มหาสารคาม)
30
฿30.00
16.12
22.85
10.54
-1.75
47.76
05
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
17.51
22.14
10.97
-3.29
47.33
07
CT(อุดร)
32
฿32.00
16.66
24.77
11.85
-6.55
46.73
01
MH(มุกดาหาร)
33
฿33.00
13.90
22.95
10.05
-.69
46.21
03
CT(อุดร)
34
฿34.00
16.15
23.86
15.48
-9.82
45.67
02
KP(กำแพงเพชร)
35
฿35.00
10.77
25.80
10.39
-1.84
45.12
01
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
12.56
21.55
14.36
-4.61
43.86
05
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
13.40
23.88
14.24
-8.04
43.48
07
LC(เลย)
38
฿38.00
23.34
17.40
12.42
-10.19
42.97
02
DG(มหาสารคาม)
39
฿39.00
13.44
21.78
14.74
-7.07
42.89
10
PL(พิษณุโลก)
40
฿40.00
15.31
21.11
10.48
-4.03
42.87
03
UB(อุบลราชธานี)
41
฿41.00
8.97
26.61
14.26
-7.14
42.70