ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
05/04/2564
30/03/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
LC(เลย)
1
฿1.00
32.75
24.38
17.46
-5.76
68.83
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
27.23
26.31
20.44
-5.53
68.45
UB(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
23.19
26.74
18.46
-4.73
63.66
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
21.84
30.00
15.49
-5.20
62.13
CT(อุดร)
5
฿5.00
18.75
26.91
14.94
-7.92
52.68
KP(กำแพงเพชร)
6
฿6.00
21.33
25.87
11.82
-7.53
51.49
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
16.44
26.60
15.93
-7.88
51.09
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
16.98
27.83
11.78
-10.14
46.45
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
14.61
24.75
11.49
-8.43
42.42
MH(มุกดาหาร)
10
฿10.00
14.98
23.05
11.53
-7.31
42.25
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
12.31
25.50
10.47
-6.96
41.32
GS(ร้อยเอ็ด)
12
฿12.00
12.49
28.48
7.88
-7.90
40.95
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
16.65
26.91
12.03
-15.82
39.77
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
12.20
24.73
10.07
-8.82
38.18
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
9.23
23.04
6.32
-12.62
25.97
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
8.42
25.30
6.27
-17.94
22.05
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
9.51
24.88
8.16
-27.63
14.92
CH(ชลบุรี)
18
฿18.00
5.90
18.69
7.09
-19.20
12.48
KR(โคราช)
19
฿19.00
5.34
25.27
6.13
-25.38
11.36